Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

"Kunskap ger praktisk och strategisk rörlighet framåt"

2016-09-07 Lotta Eriksson

Lyft tanken från papperskorgar och bananskal. Hållbarhets- och miljöarbete måste ses i ett större perspektiv. Det poängterar Åsa Stenborg, med lång erfarenhet av CSR och hållbarhetsfrågor. Hon är också huvudkursledare för utbildningen Hållbarhet, miljö och CSR.

 

Åsa Stenborg

Hållbarhet är ett begrepp som synes vara på mångas läppar
men innebär ett arbete som många har svårt att ta sig an.
Stämmer det, är det fortfarande mest ett luddigt begrepp?
– Det är väldigt varierat och visst riskerar det att bli litet filosofiverkstad. Många gör saker men sätter inte in en miljö- eller hållbarhetshandling i sin verkliga affär. Det blir lite spridda goda handlingar inte en sammansatt agenda.

Varför måste vi generellt bli bättre på att
arbeta med hållbarhet, miljö och CSR då?
– Strukturerat hållbarhetsarbete ger många positiva effekter. En tidig effekt är att folk börjar hushålla på resurserna på ett bra sätt.

– Många säger att det stärker varumärket och det är förstås en positiv - men lite flummig - effekt.  Framför allt handlar det om leva upp till kundförväntan, medarbetarförväntan, parera för höjda råvarupriser, alltså reell produktion – och förstås om att det finns lagstiftning som ska följas.

Vad är det som krävs för att man
ska kunna gå från ord till handling?
– Nyckeln är kunskap. Med grundläggande kunskap om hållbarhet, miljö och CSR-frågor kan man få ihop en hållbarhetsagenda som är anpassad till sin egen verksamhet. Först då kan man röra sig både praktiskt och strategiskt framåt.

Så utbildning är ett tips – vilka
tycker du framför allt bör utbilda sig?
– I den kurs vi arrangerar brukar vi vanligtvis ha deltagare som antingen precis har fått funktionen miljö- eller hållbarhetsansvarig eller som har haft funktionen en tid men känner att arbetet behöver lyftas ytterligare ett steg. Kunskaperna är viktiga oavsett om man arbetar i offentlig eller privat sektor.

En del väljer att läsa hållbarhet på
universitetet, andra går kortare endagarskurser
– varför är just en sjudagarsutbildning att rekommendera?
– Fördelen med en sjudagarskurs är att man kan gå från det väldigt stora agendan till den egna vardagen. Det finns mer utrymme för föreläsningar, hemuppgifter, reflektion och diskussion. För mig som kursledare är det jätteroligt att följa deltagarnas resa från första dagen till den sista. Det sker verkligen en transformation.

På vilket sätt?
– Kursen är uppdelad i tre block. Under det första passet höjer vi perspektivet väldigt mycket. En deltagare sade efteråt att hon kände sig ”hög” efter första blocket. Jag tror att det beror på att jag inte pratar om papperskorgar och bananskal, utan snarare om FN-politik och den globala nivån. Det är därifrån måste vi dra vår motivation.

– De två följande blocken är mer hantverksmässiga. Då tittar vi inåt i organisationerna, fördjupar kunskaperna i miljöstyrning, kommunikation och lagstiftning. Den sista delen handlar om kursdeltagarnas egen organisation. Alla ska ha en att göra-lista när de lämnar kursen.

 

Lyssna på Åsa Stenborgs CSR-blogg här

Hör Åsa Stenborg berätta om hållbarhet och kursen här

Läs en kursdeltagares syn på kursen här