Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Krafttag mot näthat

2014-06-02 Daniel Kjellsson

En särskild utredare har av regeringen fått i uppdrag att göra en översyn vad gäller hot och kränkningar på internet. Samt det straffrättsliga skydd den enskilda individen har i dessa sammanhang. 

Ambitionen är att utredningen ska vara ett första steg mot en modernare och mer tydlig lagstiftning som ger starkare skydd för den personliga integriteten. 

I översynen ska utredaren särskilt ta ställning till:

  • Om straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning bör förtydligas och moderniseras.
  • Om det straffrättsliga skyddet bör kompletteras när det gäller spridning av integritetskränkande uppgifter, exempelvis nakenbilder som sprids utan samtycke från den som stått framför kameran.
  • Om det bör införas ett straffansvar för den som tillhandahåller en interaktiv webbsida och som inte tar bort eller på annat sätt förhindrar spridning av meddelanden som kränker enskildas personliga integritet.
  • Om brottsskadeersättning också bör utgå för vissa ärekränkningsbrott.