Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Konspirationsteorier i fokus i ny studie från MSB

2021-05-26 Lotta Eriksson

Konspirationsteoretiker kommunicerar föreställningen att allting hänger ihop, att det händer avsiktligt och att några har planerat det som händer tillsammans. Dessutom sägs det att det finns onda avsikter, att planen har förberetts i hemlighet och att det finns bevis som belägger detta. Det framkommer i MSBs rapport om konspirationsteorier, som bygger på aktuell forskning och som har covid-19 och vaccinationerna i fokus.

Pandemin är svår att förstå och ibland att acceptera för en del människor. Det kan utgöra en grund för osäkerhet och rädsla som underlättar för spridningen av konspirationsteorier. Samtidigt bryter konspirationsteorier ner tillit och påskyndar radikaliseringsprocesser. Det konstaterar MSB och har därför tagit fram en högaktuell studie, "Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning".

Studien har kartlagt aktuell forskning om konspirationsteorier, vilken kraft de har att utmana målen för samhällets säkerhet, samt hur de både kan identifieras och bemötas. Studien visar även varför de sprids i samhället, särskilt avseende covid-19.

Enligt forskare och rapporten ser sig konspirationsteoretiker gärna som sanningssägare som väcker de sovande massorna och vill påvisa både mönster, sammansvärjning och planering med onda avsikter.

– Studien är mycket värdefull då den lyfter fram viktig kunskap om både hur och varför vi behöver stärka samhällets förmåga att hantera effekterna av de konspirationsteorier som utmanar målen för vår säkerhet, säger Mikael Tofvesson, chef på Enheten för skydd mot informationspåverkan, MSB, i en presskommentar.

Studien lyfter fram hur konspirationsteorier utmanar vaccineringen mot covid-19 och genom det utgör ett hot mot samhällets krishantering i samspel mellan medborgare och myndigheter.

– Nuvarande situation, då det sprids konspirationsteorier mot vaccineringen mot covid-19 som resulterar i att befolkningen på olika sätt vilseleds är allvarlig. Konspirationsteorier kan även användas av främmande makt för att skapa splittring och undergräva tilliten för våra institutioner. Det är utan tvekan så att vi behöver öka medvetenheten hos allmänheten och myndigheter om detta problem, säger Mikael Tofvesson.

Ta del av studien här: Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning