Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Internationell övning i Sverige i september

2019-09-02 Lotta Eriksson

Mellan den 23 och 26 september genomförs en stor internationell övning, Barents Rescue, i Kiruna.

Sedan 2001 har det så kallade Barentsrådet haft gemensamma övningar som går under namnet Barents Rescue. Den 23-26 september är det åter Sveriges tur att axla uppdraget som värdland när en händelsevecka anordnas i Kiruna. Barentsregionen består av Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Målet med årets övning är bland annat att stärka förmågan till samverkan över myndighets- och nationsgränser på olika ledningsnivåer, inte minst operativ hantering på skadeplats. Det uppnås bland annat genom internationellt erfarenhetsutbyte och genom att kunskaper hos aktörer och individer utvecklas.

Barents Rescue 2019 består av fältövningar med olika övningsmoment, en simuleringsövning, förberedande utbildningar och ett seminarieprogram. Huvudscenariot är omfattande skogsbränder i stora delar av Sverige som utarmar svenska resurser, därefter skyfall som leder till ras och skred.

Regionen, som är glest befolkad och med långa avstånd, får problem. EU kan inte bistå eftersom många skogsbränder rasar i södra Europa. Dessutom övas även räddning i grotta och insats vid byggarbetsplats.

En central del av övningen är att länderna som deltar får öva på att ge och ta emot internationellt stöd inom räddningsområdet. Samverkan mellan länderna kommer att övas både på olycksplats och på ledningsnivå.

Under Barents Rescue 2019 kommer Sverige tillsammans med Norge och Finland för första gången i världen att koppla ihop ländernas tetranät för att via talgrupper möjliggöra för blåljusaktörer att kunna kommunicera med varandra med sina egna radioterminaler.

De svenska aktörer som deltar i övningen är kommuner, räddningstjänster och länsstyrelser i Norrbottens och Västerbottens län. Dessutom medverkar SOS Alarm, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, Polisen och MSB. Totalt är det närmare 400 personer som övas.

Parallellt med Barents Rescue genomför Polisen en övning kring det internationella samarbetet Disaster Victim Identification, det vill säga registrering av omkomna efter en katastrof.

Läs mer om övningen här.