Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Inför Almedalen 2015: Johan Kallum, säkerhetschef på Region Gotland

2015-06-22 Daniel Kjellsson

Under politikerveckan i Almedalen genomför Företagsuniversitetet och ASIS Sweden tillsammans en debatt med fokus på hur Sveriges kommuner hanterar nya säkerhetsfrågor

Hur säkerställer kommunerna sin kompetens om hot från extremism och terrorism, IS rekryteringar av skolungdomar, allt mer sofistikerad it-brottslighet samt nya larm om spionage?

Medverkar gör bland andra Johan Kallum, säkerhetschef på ledningskontoret på Region Gotland. Företagsuniversitetet ringde upp honom för att prata säkerhetsinvesteringar, risk management och vad kommun och näringsliv kan lära av varandra.

Johan-Kallum

Johan Kallum, säkerhetschef på ledningskontoret Region Gotland. 

Tycker du att säkerhetsfrågor prioriteras tillräckligt bland landets kommuner?

– Generellt sett – nej. Det kan förklaras av att vi i Sverige inte haft någon större hotbild men riskerna, och med dem attityden, håller på att förändras. Hot och våld ökar i samhället. Informations- och it-säkerhet får större utrymme i medierna och kraven på att kommunerna kan erbjuda till exempel en säker och ändå tillgänglig dokumenthantering skärps.

Har Sveriges kommuner rätt kompetens för att hantera nya hot som terrorism och sofistikerad it-brottslighet?

– Både ja och nej. I min egen organisation skulle jag säga att omvärldsbevakning och kunskap finns men när det kommer till faktiska investeringar så ligger man naturligtvis lite efter. Vi kan överlag också bli bättre på att sprida kunskap runt om i gruppen.

Kan kommunerna lära sig något av näringslivets sätt att arbeta med risk management?

– Så länge man har grundläggande förståelse för de olika premisser som råder, finns det definitivt mycket att lära. Vi kan inte likt näringslivet enbart tänka på att generera pengar och vinst. Den drivkraften finns inte. Vi kan däremot lära oss mycket av att exempelvis motivera och utvärdera investeringar. Att en kommun inte har som mål att generera pengar betyder inte att vi som professionella inte behöver titta på kostnaderna, motivera dem i resultat och sedermera utvärdera dessa. Det är naturligtvis nyckeln till att få igenom fler investeringar. Däremot lättare om man i säkerhetsarbetet kan knyta an till andra centrala mål.

Vilka är de senaste säkerhetsinvesteringarna ni på Gotland gjort?

– Vi har lagt resurser på exempelvis personlarm och olika typer av personskydd, för att följa samhällsutvecklingen. Det finns hotbilder och det finns behov. Samhällsvecklingen speglas i hotbilen mot anställda och folkvalda, därmed behöver skyddsnivåer anpassas.

Hur arbetar du själv med att hålla dig kontinuerligt uppdaterad?

– Framförallt via olika medier, nätverk och nätverksträffar. Jag är ensam på strategisk nivå och möter mina kollegor på de olika förvaltningarna några gånger i halvåret. Framförallt nätverken är viktiga för mig, att träffa och diskutera med kollegor som arbetar med – och således funderar på – samma saker som jag själv.

Mer information om debatten finns på Almedalsveckans officiella hemsida. Vi svarar gärna på ytterligare frågor i kommentarsfältet nedan. Ses på Gotland!