Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Hammarö en av landets tryggaste kommuner

2020-02-06 Lotta Eriksson

Hammarö toppar listan över trygga och säkra kommuner i MSBs och SKRs rapport "Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019". Rapporten visar på ett utbrett samarbete mellan kommun och polis för att förebygga brott.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerade i slutet av januari, för tolfte gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse.

Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet. "Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019" ger en bild av vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet samt lärdomar från andra kommuner. Studien visar att antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren, men den upplevda otryggheten ökar.

Gunilla Glasare

Hammarö toppar nya öppna jämförelser av trygga och säkra kommuner och rapporten med jämförelserna visar på ett utbrett samarbete mellan kommun och polis för att förebygga brott.

– Alla kommuner arbetar för att skapa trygga och säkra samhällen för invånarna, men de har mycket varierande förutsättningar och utmaningar. Syftet med de öppna jämförelserna är att kommuner med liknande förutsättningar ska kunna lära av varandra för att öka tryggheten och säkerheten lokalt ännu mer, kommenterar Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR.

Läs mer om jämförelserna här

Läs själva rapporten här