Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Hållbarhet som en del av affären

2016-09-20 Lotta Eriksson

Hur får man hållbarhetsarbetet att bli en konkurrensfördel? Det vet Melinda Midemalm vid den internationella hållbarhetskommunikationsbyrån Futerra.

 Du har arbetat med hållbarhetsfrågor i många år, varför är det viktigt för myndigheter och organisationer att ta ett större grepp på hållbarhet, miljö och CSR tycker du?
 

Melinda_Midemalm

– Därför att de konkreta frågor som hållbarhet handlar om, från klimat, ekosystem och energi till sociala frågor kring ökade klyftor och utanförskap, tar allt större roll i samhällsdebatten och blir allt viktigare att förhålla sig till.

– Hur bidrar min organisation till att lösa dessa utmaningar? Är vi en del av problemet eller en del av lösningen? Det är en ren överlevnadsfråga.

– Den organisation som inte är en del av lösningen kommer inte att ha någon lysande framtid.

På vilket sätt bidrar hållbarhet till affären
och hur kan det bli en konkurrensfördel?
 
– Genom att ett seriöst hållbarhetsarbete är en del av affären. Det handlar om att framtidssäkra sin affärsmodell. Hur tjänar vi våra pengar? Kan vi fortsätta att göra det i en hållbar framtid? Om inte - hur behöver affären utvecklas?

– Ett seriöst hållbarhetsarbete är en fantastisk grund att bygga berättelser på, berättelser som kunderna tror på och som bygger trovärdighet och lojalitet. Hållbarhet bidrar till att bli relevant i kundernas ögon, alltså helt avgörande för framgång.

Hur förankrar man hållbarhetsarbetet i
ledningen och i organisationen?
 
– Hållbarhetsarbetet måste drivas från ledningen för att lyckas. Ledningen behöver förstå på vilket sätt hållbarhet är en del av företaget eller organisationen kärna.

Melindas tre tips på hur man kan få balans mellan det man säger och det man gör:
1. Genom att ha tydliga mål som tydligt leder mot en hållbar utveckling
2. Genom att kommunicera en tydlig väg dit och berätta hur det går
3. Genom att tydligt knyta det man gör kring hållbarhet till affären. Om det är en del av affären kommer balansen nästan automatiskt. 

Melinda Midemalm är en av kursledarna i "Hållbarhet, miljö och CSR", en sjudagars diplomutbildning för alla som, på olika nivåer och sätt, har ansvar för eller arbetar med hållbar utveckling i sin organisation.

Läs mer om kursen här

Intervju med kursledare Åsa Stenborg finns här

Intervju med Mats Persson, tidigare kursdeltagare här