Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

”Hållbarhet ska genomsyra all vår verksamhet”

2016-08-17 Lotta Eriksson

Mats Persson är miljö- och säkerhetschef vid Region Östergötland sedan tre år. Han är en av de deltagare som gick kursen "Hållbarhet, miljö och CSR" hos Företagsuniversitetet i fjol. Här berättar han varför:
– Visionen för vår region är 'Region Östergötland – drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet', så min ambition var att få dels fler kontakter, dels nya infallsvinklar men också att få utveckla mig själv inom hållbar utveckling.

Hur tyckte du att kursen var då?
– Vi hade många bra diskussioner och tog del av varandras erfarenheter. Dessutom var kursledarna väldigt bra. Sammantaget känner jag att kursen ledde till att jag har kunnat ta ett steg till och få nya impulser och ny drivkraft i mitt arbete.
– Styrkan var också att det inte bara var en tvådagarskurs och sedan var det klart, utan att vi sågs vid flera tillfällen och hade hemuppgifter mellan, som jag konkret kunde knyta till min egen verksamhet.

Fick du några verktyg med dig som du har användning av i jobbet?
– Ja, framför allt från när vi pratade om planering av hållbarhetsarbetet, kommunikation och implementering av hållbarhetsarbete. Jag fick konkreta tips på hur man kan få spridning, som jag använder. Region Östergötland är en stor organisation, med 13 000 medarbetare, så det behövs finess för att få genomslag.
– Jag lärde mig också mycket praktiskt om grunden i ledningssystem för hållbarhetsarbete.

Är det inte en ovanlig kombination att vara både miljö- och säkerhetschef?
– Jo, vi ligger nog i framkant där. Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik och visionen är att hållbarhet ska genomsyra all verksamhet. Jag driver regionövergripande processer inom bland annat ledning, hållbarhet, säkerhet och kvalitet.
– På sikt tror jag det är ett upplägg som kommer bli mer vanligt. Det finns många samordningsvinster och det är logiskt för verksamheten. Ur ett hållbarhetsperspektiv är ju miljö- och säkerhetsfrågor viktiga för att kunna arbeta bättre och långsiktigt för våra barn och barnbarn. Det gäller att utmana sig själv för att skapa bättre värderingar och en bättre värld.
– Tittar man på hållbart miljöarbete, säkerhetsarbete och ekonomiarbete, så går allt ut på att hantera begränsade resurser i dag och i morgon – och säkerställa att vi tar tillvara våra begränsade resurser på bästa sätt så att vi skapar goda  förutsättningar för framtida generationer. Det handlar om att bygga robusthet och långsiktighet.

 

Hållbarhet, miljö och CSR startar den 17 november med kursledarna Åsa Stenborg och Melinda Midemalm. Läs mer och boka din plats här!

 
(Foto: C Haw)