Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Granskning klar av brottsbekämpande myndigheter

2019-11-07 Lotta Eriksson

Datainspektionen har granskat den förteckning som brottsbekämpande myndigheter måste ha över de register och behandlingar av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen.

Enligt brottsdatalagen ska brottsbekämpande myndigheter ha en förteckning över de register och behandlingar av personuppgifter som omfattas av lagen. En sådan förteckning ska bland annat innehålla vilken den rättsliga grunden och syftet är för respektive register. Nu har Datainspektionen har granskat den förteckningen hos sju brottsbekämpande myndigheter: Polismyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Tullverket.

- Resultatet är på det hela taget positivt. Samtidigt har det funnits vissa brister hos samtliga granskade myndigheter som lett till att vi förelagt eller rekommenderat myndigheterna att vidta åtgärder, säger Max Blidberg som är jurist på Datainspektionen.

Bristerna som konstaterats består i att uppgifter som ska framgå i förteckningen antingen saknats eller angetts på ett otydligt sätt.

- En komplett och väl utformad förteckning är viktig för den brottsbekämpande myndighetens interna arbete med att säkerställa att man följer reglerna i brottsdatalagen.

Resultatet från granskningen:

Polismyndigheten

 • Förelägganden att ange saknade uppgifter
 • Rekommendation att ange saknad uppgift

Kriminalvården

 • Förelägganden att ange saknade uppgifter
 • Förelägganden att förtydliga uppgifter

Kustbevakningen

 • Föreläggande att ange saknad uppgift
 • Föreläggande att förtydliga uppgift

Ekobrottsmyndigheten

 • Förelägganden att förtydliga uppgifter

Åklagarmyndigheten

 • Föreläggande att ange saknad uppgift
 • Föreläggande att precisera uppgift

Skatteverket

 • Förelägganden att precisera uppgifter

Tullverket

 • Föreläggande att förtydliga uppgift
 • Förelägganden att ange saknade uppgifter
 • Rekommendation att ange saknad uppgift

De närmare bedömningarna framgår av respektive tillsynsbeslut som har publicerats på Datainspektionens webbplats.
Läs sammanställningen från granskningarna