Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Fortsatt forskning om krisberedskap

2019-01-16 Lotta Eriksson

Ett nytt projekt för behovsdriven forskning och utveckling av verktyg och metoder för IT-baserad krisövning startade kring årsskiftet. Projektet heter CriseIT 2 - Implementing Future Crisis Management Training, och är ett samarbete mellan Karlstads universitet och elva parter i Sverige och Norge, med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Sverige-Norge.

Enligt ett pressmeddelande från Karlstads universitet bygger CriseIT 2 vidare på den kunskap om digital krisövning som utvecklats inom projektet CriseIT - Preparing for Future Crisis Management, som avslutades vid årsskiftet.

– Det är mycket glädjande att det nya projektet har beviljats finansiering. Vi kommer att fortsätta jobba med behovsdriven forskning och utveckling av användbara verktyg och metoder, men tar det ett steg vidare och fokuserar på användningen ute i organisationer och kommuner. Vår vision är att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt koncept för att öva olika typer av kriser, verktyg och arbetssätt som även kan spridas internationellt, berättar Monika Magnusson, huvudprojektledare och lektor i informatik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet (till vänster på bilden).

Målet med det nya CriseIT-projektet är att bidra med kunskap och verktyg som underlättar en fortsatt digitalisering av krisövningsområdet. Bland annat ska man ta fram vidareutvecklade IT-verktyg, en ”bank” av övningar, utbildningsmaterial och utbildningar samt användarstöd för att planera, genomföra, utvärdera och återföra erfarenheter från digitala krisövningar.

– Till de effekter vi tror kommer ut av projektet hör även att olika offentliga aktörer ökar sin krisberedskap genom möjligheten till flexibla krisövningar. Att enkelt kunna dela och återanvända övningar gör också på sikt att offentliga resurser kan användas mer effektivt, kommenterar Emelie Hindersson, koordinator i projektet och koordinator vid Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet (till höger på bilden).

Övningar via dator, surfplatta eller telefon, oberoende av tid och plats, ses som ett viktigt komplement till fysiska krisövningar och CriseIT 2 kommer att pågå mellan 2019 och 2021.

Projektägare är Karlstads universitet och Högskolen i Innlandet i Norge.