Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Fokus på medborgarlöften på Trygghetsdagen

2019-04-23 Lotta Eriksson

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, anordnar tillsammans med Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet en Trygghetsdag den 17 september i år. Konferensens fokus ligger på medborgarlöftena, som ska förstärka och förbättra det lokala brottsförebyggande arbetet.

Trygghetsdagen kommer att belysa frågor som:

  •     Hur hänger samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena ihop?
  •     Varför ska kommunen arbeta med medborgarlöften?
  •     Vad innebär det här för kommunen? Hur påverkar det samverkan mellan polis och kommun?
  •     Ska kommunen också avge medborgarlöften?

Trygghetsdagen arrangeras hos SKL på Hornsgatan 20, tisdagen den 17 september och målgruppen är tjänstepersoner och förtroendevalda inom kommun och region, berörda inom Polismyndigheten, Länsstyrelsen, näringslivet och civilsamhället.
Läs mer om konferensen och programmet här!