Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Förenklat informationsutbyte mellan myndigheter

2020-01-28 Lotta Eriksson

Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter ska ges direktåtkomst till vissa uppgifter i beskattningsdatabasen. Inrikesminister Mikael Damberg har beslutat att promemorian "De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen" ska remitteras.

Syftet med förslagen är att förenkla bland annat polisens åtkomst till vissa uppgifter hos Skatteverket.

 – Informationsutbyte mellan myndigheter är viktigt för att minska och klara upp brott. Skatteverket har numera tillgång till månadsaktuella uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen om bland annat inkomst och arbetsgivare. Dessa uppgifter kan vara till stor nytta i olika myndigheters brottsbekämpande verksamhet. En kort utredningstid är ofta en framgångsfaktor för brottsuppklaring, en effektiv åtkomst till dessa uppgifter blir därför ett viktigt verktyg för de brottsbekämpande myndigheterna, säger inrikesminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

För att få tillgång till uppgifter i beskattningsdatabasen i dag måste myndigheterna lämna en manuell begäran till Skatteverket i varje enskilt fall. Det är förstås både tids- och resurskrävande medan en möjlighet att få del av uppgifterna genom direktåtkomst skulle effektivisera myndigheternas arbete.

Enligt pressmeddelandet har alla berörda myndigheter meddelat regeringen att behovet av en mer effektiv åtkomst är stort.

– Ekonomisk brottslighet är den organiserade brottslighetens livsnerv och måste stoppas. Därför ska våra myndigheter ha ännu bättre förutsättningar för snabba och effektiva brottsutredningar. Nu underlättar vi för utredningar om en misstänkt kan ha fått pengar på laglig väg, bland annat för att komma åt vinster från brott, kommenterar finansminister Magdalena Andersson i pressmeddelandet.

Promemorian lämnas nu på remiss till den 28 april 2020.