Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Finalisterna i Tryggare Sveriges Brottsförebyggande pris 2020

2020-02-04 Lotta Eriksson

2017 lanserade Stiftelsen Tryggare Sverige ett brottsförebyggande pris. Nu är det dags att kora 2020 års vinnare. Ett stort antal nomineringar har inkommit och av dessa har tre finalister valts ut. Vinnaren utses i samband med Stiftelsen Tryggare Sveriges årsdag den 7 februari. Här presenteras de tre finalisterna:

Projektledaren Sebastian Tabrizzi och Stockholms stad för arbetet med kamerabevakning
"Med ett stort engagemang, där envishet och lösningsfokus varit centralt, har Sebastian Tabrizzi varit nyckelpersonen i arbetet med att implementera kamerabevakning inom Stockholms stad i ett brottsförebyggande perspektiv. Tillsammans med medarbetare i kommunens olika förvaltningar har han i samarbete med Polismyndigheten lyckats lägga grunden för ett viktigt verktyg för att upptäcka och utreda brottslig verksamhet. Arbetet från starten år 2018 har även varit fokuserat på att genom samverkan sprida metodiken till andra som har liknande behov. Kamerabevakning kan, rätt använt, vara ett viktigt verktyg för kommunerna att minska brottsligheten. Utan Sebastians stora tekniska kunnande, positiva inställning och hans förmåga att hitta nya vägar för att lösa uppkomna problem, hade arbetet inte kommit så här långt."

Vd Björn Mannering och företaget Eurosafe för arbetet med DNA-märkning
"Vd Björn Mannering med företaget Eurosafe Security Solutions AB är experter när det gäller brottsförebyggande arbete med hjälp av kriminalteknisk märkning (SmartWater MärkDNA). Under de senaste åren har Björn och Eurosafe bedrivit ett aktivt arbete för att sprida kunskapen om möjligheterna att förebygga inbrott, rån, bilstölder etc. i både den privata och den offentliga sektorn. En brittisk utvärdering visar att bostadsinbrotten minskade med 25 procent i områden där MärkDNA används (jämfört med 1 procent i områden utan MärkDNA). Även svenska utvärderingar pekar på positiva effekter av MärkDNA, i kombination med olika informationsinsatser, för att minska inbrott."

Lösningsarkitekten Marcus Lindholm och företaget Optidev för arbetet med kroppskameror
"Lösningsarkitekten Marcus Lindholm har en lång erfarenhet från både IT- och säkerhetsbranschen. Under de senaste åren har Marcus och företaget Optidev utvecklat den internationellt framgångsrika metoden med kroppskameror för svenska förhållanden, där utgångspunkten varit att det inte är själva kameran som är viktig och intressant utan användarna, systemet och processen. Internationella erfarenheter visar på stora användningsområden med anpassade system och processer, med goda erfarenheter för både användarna (poliser, säkerhets- och kollektivtrafikpersonal etc.) och allmänheten. Det gäller särskilt arbetet med att reducera hot och våld. Svenska erfarenheter visar också att användarna mår bättre, känner sig gladare och att sjukfrånvaron därmed också minskar."

Tidigare pristagare är polisinspektör Frank Carlsson, Polisregion Stockholm (2017), VD Michael Pirosanto, Gårdstensbostäder (2018) och trygghetschefen Marita Bertilsson, Norrtälje kommun (2019).