Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Färre anmälda brott 2019 - den preliminära statistiken publicerad

2020-01-16 Lotta Eriksson

Under 2019 anmäldes cirka 1,54 miljoner brott, vilket är1 940 färre än året innan. Det visar Brås preliminära statistik över anmälda brott 2019. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under året. De anmälda brotten inkluderar också händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2019 var skadegörelsebrott (+8 %) samt narkotikabrott (+6 %). Den största ökningen inom narkotikabrott gällde brottstyperna eget bruk och innehav. Bedrägeribrott var den kategori där de anmälda brotten minskade mest (−6 %) under 2019. Inom kategorin var det brottstyperna bedrägeri totalt samt utpressning som minskade mest.

Den preliminära statistiken visar bland annat att det under 2019 anmäldes ungefär:

  • 290 000 brott mot person, vilket i princip var oförändrat (+1 090 brott) jämfört med 2018.
  • 8 350 våldtäkter (+6 %)
  • 436 000 stöld- och tillgreppsbrott, vilket är en minskning med 9 110 brott (−2 %) jämfört med 2018.
  • 7 640 personrån (+12 %). Totalt begicks 657 personrån med skjutvapen vilket är 4 % fler än året innan.
  • 502 butiksrån (-3 %)
  • 113 000 narkotikabrott, vilket är en ökning med 6 450 brott (+6 %) jämfört med 2018.

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2019, publiceras den 31 mars 2020. Då publiceras även statistiken över konstaterade fall av dödligt våld 2019.

Ladda ner den preliminära statistiken här

Läs mer på Brås hemsida