Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

En av fem svenskar känner sig otrygg på offentliga platser

2014-05-14 Daniel Kjellsson

22 procent av svenskarna känner sig otrygga på offentliga platser. Detta enligt en undersökning som SIFO gjort på uppdrag av SNOS (tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle) – i vilken övervakningsföretaget Axis är medlem.

Känslan av otrygghet skiljer sig mellan kvinnor och män; bara 14 procent av de tillfrågade männen uppger att de känner sig otrygga på offentliga platser. Samma siffra för kvinnor är hisnande 29 procent.

Unga kvinnor, närmare bestämt de mellan 15-29 år, är den åldersgrupp som känner sig mest otrygg. Här uppger hela 45 procent av de tillfrågade att de ofta eller ibland känner sig otrygga på offentliga platser. Motsvarande siffra bland män i samma ålder är 11 procent. För kvinnor går oron ner och planar ut i och med ålder, medan män känner sig som mest otrygga när de är i åldern 30-49 år.