Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

2020-03-25 Lotta Eriksson

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag som syftar till en effektivare hantering av häktningar. Förslagen ska också bidra till en ökad rättssäkerhet och till att barnrättsperspektivet stärks.

I syfte att motverka den isolering det kan innebära att sitta frihetsberövad så föreslår regeringen att en häktad misstänkt person som är under 18 år har rätt att vistas med personal, eller någon annan person, i minst fyra timmar varje dag.

Enligt regeringens förslag är utgångspunkten att en misstänkt person får vara häktad i som längst sex månader fram till dess att åtal har väckts. Om den misstänkte inte har fyllt 18 år är motsvarande tid tre månader. Finns det däremot synnerliga skäl, till exempel när brottet är särskilt svårt att utreda för att det är en del av organiserad eller gängrelaterad brottslighet, så får tiderna överskridas.

– För att utreda brott kan det vara nödvändigt med häktning, och även att häktningen förenas med restriktioner. Det här gäller särskilt när brottet är en del av organiserad eller gängrelaterad brottslighet. Reglerna om häktning och restriktioner är alltså av stor betydelse för att effektivt kunna bekämpa brott. I de fall som häktning med restriktioner behövs är det därför viktigt att det finns möjlighet till detta, säger inrikesminister Mikael Damberg i en presskommentar.

Andra förslag är att det är rätten som beslutar vilka slags restriktioner åklagaren får ge en misstänkt och att åklagaren ska redovisa en tidsplan för förundersökningen. Genom regeringens förslag utökas också möjligheterna att hålla en så kallad gemensam häktnings- och huvudförhandling.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2020.