Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Dags för nya säkerhetsskyddslagen

2019-03-13 Lotta Eriksson

Den 1 april börjar, som bekant, den nya säkerhetsskyddslagen gälla. Säkerhetspolisen har därför gett ut nya föreskrifter om säkerhetsskydd med mer detaljerade bestämmelser, som ska komplettera lagstiftningen.

De nya föreskrifterna ersätter de nuvarande och börjar gälla samtidigt som den nya lagen, den 1 april. Under "Säkerhetsskydd" finns uppdaterad information om de nya bestämmelserna inom respektive delområde, meddelar Säkerhetspolisen.

Säpo kommer också att ta fram ett antal vägledningar om säkerhetsskydd, som ska kunna fungera som ett stöd i tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket. De publiceras på Säkerhetspolisens hemsida under våren.

Den nya säkerhetsskyddslagen gäller alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den omfattar fler verksamheter än tidigare och i lagstiftningen förtydligas att den gäller både offentlig och privat verksamhet.

Här finns Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd PMFS 2019:2PDF