Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

”CPP är ett internationellt kvitto på min kompetens”

2021-01-19 Lotta Eriksson

Håkan på Vesper Group, tog sin CPP-certifiering i slutet av 2020 och kan nu titulera sig Certified Protection Professional. För att bana väg för detta hade han gått Företagsuniversitetets förberedande CPP-kurs under nio månader.

– Jag har jobbat operativt i över tio år så min profil var till största delen praktisk, fast jag tyckte att jag hade kunskap i den teoretiska och strategiska delen också. Eftersom det inte syntes vid första anblicken i min profil så ville jag ha ett bevis på att jag har även den kunskapen, på att jag kan mer än rent praktiskt genomförande, förklarar Håkan.

Han har flera kollegor med CPP-titeln och många av dem hade förberett sig genom egna studiecirklar. Håkan, som arbetar heltid, hade dock inte tid att skapa en egen studiecirkel utan anmälde sig till Företagsuniversitetets förberedande kurs.

Den består av nio lärarledda eftermiddagar och en avsevärd andel självstudier. I mars 2020 träffades kursdeltagarna första gången fysiskt men därefter skedde all undervisning på distans, vilket passade Håkan väldigt bra. I juni fick han nämligen ett internationellt uppdrag och kunde därför fullfölja studierna online i stället.

– Vi hade en bra och öppen dialog med lärarna och tillgängligheten var jättebra, eftersom det blev helt digitalt på grund av pandemin, säger Håkan.

– Upplägget är perfekt när man jobbar samtidigt, eftersom man kan gå in på den digitala plattformen när det passar en själv. Jag har verkligen ägnat nio månader åt studierna och inte läst något annat än kursmaterialet, fortsätter han.

– Det var väldigt tydligt i kursbeskrivningen att kursen var ett stort åtagande för oss kursdeltagare. Vi tog fram en plan tillsammans och läste in stora delar innan kurstillfällena. Sedan fick man allting förklarat i grova drag av kursledarna på träffarna och kunde ställa frågor.

225 frågor på 4 timmar

Håkan hade egentligen tänkt repetera allt material efter kursen men kurssamordnaren Klas Nilsson tyckte att han skulle göra certifieringsprovet direkt medan kunskaperna var fräscha.

– Jag är tacksam för att han gav mig den rekommendationen, för det är svårt att själv veta var man ligger kunskapsmässigt när området är så stort och djupt. Man har inte själv förståelse för när man har tillräcklig kunskap, konstaterar han.
I december genomförde Håkan CPP-provet, som består av 225 frågor och som ska besvaras på max fyra timmar. 80 procent av frågorna ska vara korrekt besvarade.

– Jag hade två minuter och 11 sekunder tillgodo när jag var klar, det var ett högt tempo. Vid ett par tillfällen läste jag frågan två gånger, man hinner inte med om man gör det fler gånger. Det gäller att vara fokuserad, beskriver han.

Internationellt gångbar certifiering

Håkan, som också har ett antal engelska certifieringar, känner så här i efterhand att han hade god nytta av den förberedande kursen.
– Att få studera med andra och med kunniga kursledare som säger att man ligger rätt, gör att man känner förtroende för sin egen kunskap, poängterar han.

– CPP är ett internationellt kvitto på kompetensen och man har en fördel av att hela världen förstår ens kompetensnivå. När jag till exempel håller presentationer för kunder och kollegor i mellanöstern eller Afrika så kan de direkt relatera till nivån CPP.

– Många andra länder använder sig av ASIS-certifieringarna för att man inte har egna certifieringar. Det borde Sverige också göra, eftersom vi har otroligt erfarna och aktiva kvinnor och män i branschen, avslutar han.