Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Bristande förtroende för svenska chefers kompetens

2019-03-27 Lotta Eriksson

Det finns ett bristande förtroende för höga chefers kompetens i Sverige. Det visar en undersökning från Kantar Sifo, som gjorts på uppdrag av SSE Executive Education (Handelshögskolan). Chefer i svenska företag har fått svara på frågor om hur de bedömer kompetensen hos den som de rapporterar till. De anser bland annat att deras chefer har låg kompetens inom många strategiskt viktiga områden, som "att leda, styra och organisera verksamheten effektivt", "att driva förändringar" och "att leda och driva projekt".

De som svarat i undersökningen har lågt förtroende för vd:arna när det gäller kompetensen "att leda och driva projekt". Av de som svarat är det bara 42 procent som ger sina högsta chefer mer än tre på en femgradig skala, där fem står för ”fullt tillräcklig kompetens”. Styrelse/koncernledning och ledningsgruppsnivå får något högre betyg på samma fråga.

– Jag har svårt att tro att så många chefer är inkompetenta men resultatet kan faktiskt bero på att kompetens är en färskvara som behöver fyllas på för att upplevas relevant. Det är en stor utmaning för ledare i dag att hålla sin kompetens aktuell när det sker så många förändringar i samhället, säger Anders Richtnér, vd för SSE Executive Education, i en presskommentar.

Undersökningen visar även att chefer på ledningsgruppsnivå får låga betyg när det gäller "att leda, styra och organisera verksamheten effektivt". De svarande ger bara 48 procent av dem godkänt. Något som överraskade var också betyget "att använda nyckeltal, ekonomisk analys och uppföljning".

– Där fick 72 procent av cheferna på styrelse/koncernledningsnivå godkänt av sina direktrapporterande, men bara 56 procent av vd och 50 procent på ledningsgruppsnivå. Detta är ju en central kunskap för att leda en verksamhet och något som man förväntar sig att chefer i större företag ska kunna, konstaterar Anders Richtnér.

Högst upplevd kompetens har cheferna generellt när det gäller att förstå sina kunder och marknad, där är det 74 procent av deras närmaste medarbetare som ger dem ett betyg över tre.

Läs mer om undersökningen här