Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Bedömning av terrorhotet för 2020

2020-04-08 Lotta Eriksson

Islamistiskt- och högerextremistiskt motiverad terrorism bedöms utgöra det främsta terrorhotet mot Sverige. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT i sin helårsbedömning för 2020.

Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det beslutet fattade säkerhetspolischefen i februari i år. Beslutet fattades med utgångspunkt i NCT:s helårsbedömning som nu är klar, enligt Säpos hemsida.

Det främsta terrorhotet mot Sverige kommer under året sannolikt från islamistiskt- och högerextremistiskt motiverad terrorism, enligt den nya bedömningen. Ett fåtal islamistiska- respektive högerextremistiskt motiverade individer kommer möjligen utveckla både avsikt och förmåga att utföra terrorattentat mot mål i Sverige.

Säpo skriver att de flesta av terrorattentaten i västvärlden de senaste åren har planerats och utförts på eget initiativ av ensamagerande personer, som inspireras av våldsbejakande extremistiska ideologier, våldsbejakande propaganda och tidigare utförda attentat.

I fjol skedde en ökning av antalet utförda och avvärjda högerextremistiskt motiverade terrorattentat i västvärlden jämfört med tidigare år.

Samhällsutvecklingen i flera länder i väst, tillsammans med de utförda terrorattentaten, har troligen bidragit till en ökad medvetenhet om, och attraktion för, våldsbejakande högerextremistiska ideologier.

NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från FRA, MUST och Säpo.

 

NCT:s helårsbedömning för 2020

Läs mer på Säpos hemsida