Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Åtgärder för en mer likvärdig och effektiv kommunal räddningstjänst över hela landet

2020-06-10 Lotta Eriksson

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag på vissa förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Genom förslagen ges bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Flera av förslagen förväntas ge särskild effekt utanför de större städerna.
– Efter de allvarliga skogsbränderna 2018 har vi gjort mycket för att stärka förmågan att hantera skogsbränder och andra stora olyckor. MSB har bland annat stärkt beredskapen för att bekämpa bränder från luften med minst 10 helikoptrar och två flygplan. Nu tar vi nästa steg i arbetet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen föreslår bland annat en starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst, exempelvis genom ett nytt nationellt mål och jämförbara handlingsprogram av kommunerna. Detta för ett mer likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet.

– Den kommunala räddningstjänsten ska kunna bedrivas på ett så likvärdigt, effektivt och säkert sätt som möjligt. Det ska inte spela någon roll vilken kommun man bor i, räddningstjänstens verksamhet med skydd mot olyckor och hanteringen av dem ska hålla samma höga kvalitet över hela landet, kommenterar Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Ett annat förslag i lagrådsremissen är tydligare ledningsorganisation med krav på kommunerna att ständigt upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. Det handlar också om möjligheten att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt.

Andra förslag är att flytta tillsynen och stödet till kommunerna till MSB, att länsstyrelserna ska bistå MSB i tillsynen genom att lämna information om lokala och regionala förhållande och att MSB ska få möjlighet att prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser om det finns konkurrerande behov av dem, förutsatt att en eller flera räddningschefer har begärt stödet från myndigheten.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagrådsremissen finns här

Läs mer på regeringens hemsida