Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

380 miljoner kronor för utveckling av beredskap till myndigheter

2020-02-11 Lotta Eriksson

Nu har MSB fördelat 380 miljoner kronor för 2020 till myndigheter för att utveckla Sveriges beredskap för kriser och krig.

Under januari fördelade MSB ungefär 380 miljoner kronor genom anslaget 2:4 Krisberedskap till bland annat ett 80-tal utvecklingsprojekt. I år går dessutom en stor del av anslaget till myndigheter för att underlätta deltagandet i Totalförsvarsövning 2020.

– Vi har många olika verktyg för att inrikta och driva på arbetet med beredskapen i Sverige och de här pengarna är ett av de viktigaste medlen vi har för att skynda på utvecklingen. Pengarna bidrar till att myndigheter tar initiativ som annars inte skulle bli av. Det är särskilt viktigt när det gäller frågor som kräver samverkan mellan olika sektorer, säger Camilla Asp, chef för avdelningen krisberedskap och civilt försvar på MSB, i ett pressmeddelande.

– Totalförsvarsövningen ska testa hela systemet, hur beslutskedjor ser ut och hur vi samverkar under höjd beredskap. Det är en stor satsning som kommer att utveckla beredskapen på alla nivåer i samhället.
Inriktningen för årets projekt, fortsätter hon.

När det gäller myndigheter är det grundläggande kravet att det handlar om utvecklings- och samverkansprojekt. Medlen ska inte täcka åtgärder som myndigheter ska genomföra enligt sina ordinarie uppdrag.

Inriktningen för 2020 års projekt var att de skulle öka förmåga till exempel att samverka i gråzon och höjd beredskap, att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, informations- och cybersäkerhet och säker kommunikation. Ett par myndigheter som fått ta del av bidraget är Trafikverket och Skatteverket.

MSB fattar årligen beslut om fördelning av medel från anslaget, bland annat för ett- till treåriga utvecklingsprojekt. De totalt 380 miljoner kronorna för året fördelas enligt följande:
•    206 miljoner kronor till myndigheter för olika utvecklingsprojekt
•    87 miljoner kronor till myndigheter för Totalförsvarsövning 2020
•    87 miljoner kronor till länsstyrelserna för deras stöd till kommuner och regioner

Ytterligare medel har fördelats för projekt som startar 2021 och till projekt som fortsätter efter 2020.