Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Learning and Development i fokus för HR

2021-06-04 Marlene Berglund

Helena Bodin valde att jobba med HR eftersom hon tycker att det är en bra profession som kombinerar ämnen hon tycker är intressanta, det vill säga ekonomi, juridik, sociologi, psykologi och pedagogik. Att hon sedan framförallt ägnat sig åt Learning and Development handlar om att hon gillar den nära kopplingen till affären och att det är ”win-win” för företag och medarbetare.

Helena_Bodin

-  Man måste förstå att om man investerar i medarbetarna ger det effekt på resultatet. Allt hänger ihop, man måste ha rätt kompetens och engagerade medarbetare för att kunna få bra resultat och medarbetarna blir mer engagerade om man satsar på deras kompetensutveckling.

Helena är idag HR Business Partner på Swedbank där hon arbetar mycket med strategisk kompetensplanering och vilken ny kompetens som kommer krävas i framtiden utifrån hur bankverksamheten kommer utvecklas. Det handlar inte enbart om kompetens utan förmågor och vilka förmågor i ditt nuvarande jobb som kan används i andra roller vilket gör att karriärvägarna blir fler och inte enbart inom det område där man jobbar nu. De använder ett intelligent AI-verktyg som visar vilka möjliga förflyttningar till nya roller och karriärvägar som finns utifrån den kompetens, kunskap och förmågor medarbetarna har i sin roll idag.

- Att vara spelbar och anställningsbar är idag oerhört viktigt. Omvärlden förändras så snabbt att den kunskap man har idag är gammal i morgon och man måste kunna lära nytt och byta roll för att säkra sin framtid i arbetslivet.

Vad ligger i fokus just nu vad gäller Learning & Development?

Kompetensplanering

-  Idag talar man mycket om kompetensplanering, eller ”(Strategic) work force planning”. Många företag har framtidsinriktade strategier, och ser man framåt är en central fråga vilken kompetens man behöver nu och i framtiden för att nå sina mål.

För att få den kompetens man behöver kan man naturligtvis rekrytera nya medarbetare men idag satsar många på upskilling och reskilling. Det vill säga att ge de medarbetare man har möjlighet att uppdatera sina kunskaper inom det område de redan jobbar eller att de helt enkelt får chansen att lära nytt och byta karriär

Självledarskap

- Självledarskap är också i fokus idag. Ansvaret för kompetensutveckling har till viss del flyttats över till medarbetaren själv och för att det ska lyckas krävs ett bra självledarskap. I dialog med arbetsgivaren förstås.

Karriärplanering

-  Kompetensutveckling kopplas idag mycket till karriärplanering, det är det som är win-win. Individen utvecklas och får chansen att göra karriär och företaget får ny kompetens som stärker konkurrenskraften och möjligheten att utvecklas.

Vilka är de största utmaningarna för HR för att lyckas med Learning & Development?

-  Man måste förstå hur kompetensutveckling hänger ihop med affären. Som HR-expert måste du hjälpa affären, företagsledningen, genom att berätta hur det hänger samman, visa hur man ska göra för att lyckas och vilka verktyg som finns.

-  Det finns en risk att man missar att tala om vinsten av att kompetensutveckla och om risken med att inte göra det. Att kunna visa siffror och konkreta ”business case” gör det lättare att övertyga vad gäller kompetenssatsningar.

Vad får man som kursdeltagare på ”Learning & Developmen” och vilken är vinsten för organisationen?

-  Som deltagare på utbildningen får du praktiska kunskaper som du kan använda direkt i ditt arbete. Både på strategisk och operativ nivå. Du får jobba med ett eget business case som är att göra en kompetensplan för den egna organisationen. Du får också grundläggande teorier om kompetensutveckling och karriärplanering.

-  Den chef som låter sin medarbetare gå den här utbildningen får förutom ny viktig kompetens till företaget också en konkret genomarbetad kompetensplan för framtiden.

- Jag ser verkligen fram emot att få starta den här utbildningen i höst tillsammans med Thomas Spjuth Eriksson.

Läs mer om "Learning and Development - diplomutbildning" här.