Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

2023 är vårt "gröna år"

2023-03-16 Marlene Berglund

Hanna Gull är Product Manager på 7A i Stockholm, ett kontors- och konferenshotell där Företagsuniversitetet har både kontor och kurslokaler. Hanna är också ansvarig för 7A:s hållbarhetsarbete, som i år resulterade i utmärkelsen ”Mest hållbara coworking-kontor 2023”, ett pris som delas ut av Work Around. Vi är både stolta och glada då 7a:s hållbarhetsarbete går hand i hand med Företagsuniversitetets ambitioner. Vi har talat med Hanna om hur 7A ser på och jobbar med hållbarhet.

Hanna Gull, 7A

Hållbarhet handlar inte bara om klimat

- Hållbarhetsarbetet är oerhört viktigt i en verksamhet som vår och egentligen bygger hela idén coworking på just hållbarhet. Man ska dela på saker på ett smart sätt och inte bara konsumera nytt. Vi måste vara klimatsmarta, men man får inte glömma att hållbarhet inte bara handlar om klimat och det gröna utan även om social hållbarhet. Och det tycker vi att vi erbjuder våra kunder, hos oss får man vara en del i ett sammanhang, man blir sedd och väl mottagen. All vår personal går en obligatorisk utbildning där man får lära sig att skapa en bra socialt hållbar miljö.

Vi vill göra det lätt att göra rätt

7A har en dedikerad hållbarhetsgrupp med representanter för de olika avdelningarna och kontoren, en grupp som Hanna Gull leder.

- Men vi vill naturligtvis ha med alla på tåget. Viljan att vara hållbar måste komma både nerifrån och uppifrån och det är viktigt att vi som jobbar aktivt med frågan har mandatet att genomföra förbättringar.

7A arbetar aktivt med frågor som t.ex att optimera energiförbrukningen, de har sensorstyrda lampor och ett ventilationssystem som drar ner under tider när byggnaden är tom. Konferensverksamheten är Svanen-märkt, något som genomsyrar hela verksamheten, även kontorsdelen.

- Vi vill göra det lätt för våra kunder och medarbetare att göra rätt, tex. vad gäller källsortering. Vi väljer frukt som gör minsta möjliga klimatavtryck, försöker undvika plast- och engångsmaterial så mycket som möjligt och använder bara miljömärkta rengöringsmedel. Vi försöker också minska matsvinnet på våra konferenser.

2023 är vårt "gröna år"

7A har valt att i år fokusera framför allt på tre av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, mål 3, 8 och 12.

- 2023 är vårt gröna år, då vi ska satsa lite extra på hållbarhet. Vi har framför allt valt ut tre av FN:s globala mål i Agenda 2030: Mål 3 - God hälsa och välbefinnande, Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. Vi kommer att arbeta aktivt för att bli ännu bättre inom dessa områden.

Företagsuniversitetet har valt att fokusera delvis på samma mål: 4, 8 och 12 där Mål 4  handlar om God utbildning för alla.

Hållbarhet är varumärkesstärkande

- Hållbarhet är viktigt för oss av många orsaker, inte bara för att vi tror att det är avgörande för framtiden utan även ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är något som kunderna vill ha och efterfrågar och det är varumärkesstärkande för både oss och våra kunder.