Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Executive Assistants

"The Future is Now" - assistenten i världen

2019-05-14 Marlene Berglund

En rapport från International Mangement Assistants årsmöte i Aten

Else-Britt Lundgren är sedan snart sex år ordförande i internationella IMA - International Management Assistants. I april träffades representanter från 18 medlemsländer i Aten för sitt ”council” vilket sker två gång per år.

Vad stod på assistenternas agenda? Skiljer sig assistentrollen i Sverige från andra länder? Och hur ser man på framtiden? Vi frågade Else-Britt.

- Våra möten är för att säkerställa att vi som nätverk arbetar mot den strategi vi lagt upp tillsammans. Den här gången diskuterades våra strategier för 2018-2020. Det är strukturerade mötespunkter blandat med kreativa workshops där aktuella ämnen diskuteras.

- Vi diskuterade bland annat ”human skills”, det vill säga de mjuka mänskliga färdigheterna en assistent bör besitta. När digitalisering och robotisering tar över arbetsuppgifter är det viktigt för oss assistenter att ännu mer utveckla våra mjuka färdigheter som t.ex. samarbetsförmåga, samordning och kreativitet. Man talar idag om vikten av emotionell intelligens, det är ett måste för en assistent på ledningsnivå.

Vi är ofta ”early adapters”

- Andra saker som diskuterades var ny teknik och hur vi assistenter ofta blir så kallade ”early adapters” och tar på oss rollen att lära andra. Att kunna leda projekt är också viktigt. Oftast utan att ha en projektorganisation till vår hjälp ska vi planera och genomföra stora möten och event och kanske skapa nya administrativa rutiner. Vi talade om hur viktigt det är att synliggöra det arbete vi faktiskt gör.

- Att förstå och vara en del i affären har blivit en viktigare del av en assistents vardag. Vi sitter ofta med i ledningsgruppen och blir ”role models” internt vad gäller att leva efter policies och förmedla ledningens beslut. Vi ska inte förringa den rollen utan ta chansen att visa vad vi gör och bygga våra personliga varumärken.

Kan du ge några råd inför framtiden för den som arbetar som assistent?

- Ja, det är viktigt att ta för sig och att fortsätta att lära sig nya saker om man ska kunna vara kvar i assistentrollen. Ensam är inte stark, skaffa nätverk, både internt på arbetsplatsen och externt, antingen genom att gå med i en förening eller skapa egna nätverk. Det är viktigt för att kunna utbyta tankar och idéer och fortsätta utvecklas. Och – inte minst – våga ta dig ur din comfort zone. Förändringen går så fort idag att man inte hinner tveka, det är bättre att ta risken och tacka ja och lära av erfarenheten.

The Future is Now

- IMA arrangerar två internationella utbildningstillfällen per år, en training day på våren och en konferens på hösten. Vi har tidigare haft teman som ”Self Development”, ”Change Management”, ”Business Ethics”, ”The Digital Age” och i år är temat ”The Future is Now”.  Man har ju länge haft året 2020 som en framtidsvision och nu är vi snart där.

/Marlene Berglund, som gör ett inhopp i bloggen