Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Executive Assistants

Som assistent kan du vara extra utsatt för säkerhetsrisker

2022-09-02 Marlene Berglund

Susan Bergman är Governance Manager och säkerhetschef på Combitech, ett av Nordens största företag inom säkerhet och teknik. Från och med i höst är hon också en av kursledarna i ”Executive Assistant – masterclass” där hon kommer att tala om säkerhet, riskbedömning och social engineering.

Säkerhetsskydd, cybersäkerhet och personalsäkerhet i fokus

Vi har frågat Susan om vilka områden som är i fokus vad gäller säkerhetsarbetet idag. Hon har valt ut tre områden:

1/ Säkerhetsskydd

- En ny lagstiftning gör att alla måste axla upp och se till att säkerhetsskyddet fungerar som det ska, detta gäller både inom privat och offentlig sektor. Det finns idag en förändrad och ökad hotbild i världen och även digitalisering och teknik gör att säkerhetsbehovet både ökar och ser annorlunda ut än för några år sedan. Detta måste vi bemöta.”

2/ Cybersäkerhet

- Den tekniska utvecklingen för med sig många fördelar, men ju mer IT-beroende vi blir desto sårbarare blir vi. Det är en kapplöpning mellan utveckling och att kunna skydda sig mot de risker som utvecklingen medför. Det finns en stor kompetensbrist inom området.

3/ Personalsäkerhet

- Personalsäkerheten behövs i alla organisationer. Både företag och myndigheter måste se till att den fungerar. Det handlar om att göra rätt säkerhetsprövning inför anställning och att hålla kunskapen om säkerhet på en god nivå. Dessutom har hot och våld har ökat och vi behöver se till att personalen har en säker arbetsplats. För de organisationer som dessutom faller under säkerhetsskydd finns uttryckliga krav på personalsäkerhet.”

Vad har då assistenten att göra med säkerhetsarbetet?

- Idag måste alla arbeta med och ha förståelse för säkerhet och risker. Det gäller att se riskerna både för sig själv och organisationen. Det är viktigt att bygga en god säkerhetskultur där alla är medvetna om vilka risker som finns och hur man kan skydda sig mot dem, säger Susan.

- Som assistent kan du vara extra utsatt eftersom du sitter nära ledningen, du har många kontakter och tillgång till information. Du måste vara medveten om hur du kan arbeta säkert på två plan, både din egen och organisationens, och se och förstå möjliga risker i din roll. Det kan också bli assistentens roll att stödja och guida ledning och övrig personal, även om du inte själv har säkerhetsansvaret. Det kan handla till exempel om att bevaka att säkerhetsrutinerna följs både på arbetsplatsen och på möten och konferenser.

Läs mer om Executive Assistant - masterclass här.