Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Executive Assistants

Ledarskap, livslångt lärande, hållbarhet och rollen som kulturbärare - 4 trendspaningar

2019-05-24 Marlene Berglund

Ledarskap, livslångt lärande, hållbarhet och rollen som kulturbärare... På konferensen Vidgade Vyer i februari lät vi fyra chefsassistenter göra varsin ”spaning”. Här kan du läsa om vilka trender Karin Hélène, Sofie Koark, Else-Britt Lundgren och Christina Magnusson spanat in.

Trend 1 – Assistenten som kulturbärare  – Christina Magnusson

I en värld där allt snurrar snabbare och snabbare och där ständiga förändringar tillhör vardagen blir ledarskapsfrågor och värderingar jätteviktiga för att få med all personal på den ständiga förändringsresan. Chefen på arbetsplatsen måste ha förmågan att efterleva de värderingar företaget står för och kunna sprida dessa till medarbetarna. Det är här vi assistenter kommer in som den viktiga kulturbäraren på arbetsplatsen!

Vi är en förlängning av våra chefer och har ett stort ansvar i att engagera och bidra till den goda stämningen på arbetsplatsen så gott vi kan. I min roll rör jag mig ofta mellan olika världar på kontoret.  Ibland i beslutsrummet, ibland i det personliga rummet och ibland i personalrummet tillsammans med många kollegor. Många företag är multikulturella idag och har man en chef som reser mycket blir rollen som kulturbärare och navet på kontoret ännu viktigare. Vi fångar upp signaler som chefen inte hör eller ser. Det är en viktig roll som inte den digitala assistenten klarar av än.

Trend 2  – Assistenten och ledarskapet  – Karin Hélène

Trenden är tydlig: chefer som vågar ta med sina värderingar in i ledarskapet har bäst möjlighet att förändra och engagera. Den nya tidens ledare behöver bygga en yttre och inre attraktivitet, mjuka egenskaper s.k. soft skills är viktigare än någonsin även för chefer. För att lyckas behöver engagemanget sättas i en kontext och drivas varje dag, ihop med de du har runt omkring dig. Här kan du som assistent vara till stor hjälp med att utveckla detta viktiga område tillsammans med din chef och på din arbetsplats.

All utveckling startar hos varje enskild individ i organisationen, men vi har samtidigt passerat tiden då en enskild individ kan kunna allt och lösa alla problem. Vi måste lära oss nya sätt att leda: hur man framgångsrikt hanterar personer som inte sitter på kontoret där man kan se dem, hur man mäter och belönar i en virtuell arbetsplats och hur man kopplar samman olika färdigheter som leder till optimala resultat.

Ju mer assistentrollen utvecklas mot att bli chefens strategiska bollplank och en del av ledningen öppnas möjligheten för dig som assistent att bli en ledare. Genom att axla ledarrollen kan du vinna och få ut mycket både personligt och professionellt. Du ökar din synlighet på arbetsplatsen och dina medarbetare kommer att börja se dig som inte bara en administratör, utan som en ledare. Du kommer att upptäcka fantastiska möjligheter som du aldrig visste existerat, och du kommer att utveckla och bredda dina färdigheter på ett sätt som du aldrig trodde var möjligt.

Hur kan du som assistent göra för att anta en ledarroll?

 • Dela med dig av din administrativa expertis till resten av ditt administratörsteam och bli en "gå till-resurs", det vill säga den person man vänder sig till när man behöver hjälp eller goda råd
 • Dela dina kunskaper fritt med andra.  Hjälp och träna dina kollegor när det behövs och organisera samarbetsträffar för att bygga upp relationer. Ju mer du ger stöd till andra, desto mer ser de dig som en naturlig ledare för gruppen.

Trend 3  – Assistenten och det livslånga lärandet  – Else-Britt Lundgren

Enligt World Economic Forums rapport Future jobs 2018 - 2022 tror man att de yrkesroller som kommer att öka är de som levererar ”human skills” som t.ex. kreativitet, kritiskt tänkande, förmåga att ta initiativ, förhandlingsförmåga, flexibilitet och komplex problemlösning.

De mer rutinartade uppgifterna kommer att automatiseras än mer och företag kommer att anställa ny personal med digital kunskap. Medarbetarna, både de som varit anställda ett tag och de nyanställda, måste kontinuerligt uppgradera sin kompetens för att kunna bidra med det företaget behöver.

Ansvaret för kompetensutvecklingen delas mellan arbetsgivare och anställd. Individen får tillsammans med sin chef identifiera kunskapsbehov och göra en utvecklingsplan.

Hur kan du i din assistentroll göra för att fortsätta att utvecklas och lära nytt?

 • Nätverka
 • Delta på konferenser som t.ex.  Vidgade vyer
 • Läsa artiklar och böcker
 • Ändra dina rutiner
 • Starta ett projekt
 • Prata med människor som inte håller med dig

Trend 4  – Assistenten och hållbarheten  – Sofie Koark

Idag pratas det mycket om klimat och hållbarhet. FN:s klimatrapport https://www.svd.se/fn-dubbla-klimatinsatser-kravs ger en ökad insikt i allvaret i vad som håller på att hända med vårt klimat. Greta Thunbergs skolstrejk och FN-tal har fått uppmärksamhet över hela världen. I januari presenterade EAT Forum tillsammans med Lancet den första vetenskapliga rapporten för mat och klimatpåverkan där det förespråkas en flexitariansk diet bestående av huvuddelen växter och grödor.

I många olika "assistant communities" har man börjat inse hur mycket vi, i vår roll, kan göra för att bidra till bättre hållbarhet. Vi ser det i sociala medier och hör det diskuteras i olika sammanhang.

Hur kan vi som assistenter påverka miljön? Jo, vi bokar resor och events, vi driver projekt, vi beställer mat och andra typer av produkter och leveranser. Vi har makt att påverka inköp och intern kommunikation. Om vi t.ex. drar ner på köttbeställningar till 50%, byter ut leverantörer som jobbar med plast, bokar fler tågresor i stället för flyg så gör det skillnad.

Forskning visar att de yngre generationerna vill jobba på företag som har ett högre syfte, som vill göra gott för samhället och klimatet https://www.weforum.org/agenda/2017/09/heres-what-millennials-really-want-from-business/ Vill man som arbetsgivare både ta ansvar för vår planet och vara en attraktiv arbetsgivare för de allra bästa, så måste man börja jobba med hållbarhet idag, helst igår.

Nudging är en teknik som med fördel kan användas i hållbarhetsarbetet. Nudging innebär att försiktigt knuffa människor i rätt riktning, göra det lätt att göra rätt i valsituationer. Man kan t.ex. göra vegetariskt som standard på menyer så att man får anmäla om man vill ha kött. Eller ändra standard för utskrifter till dubbelsidigt. Små ändringar i kommunikation gör skillnad. Om vi alla assistenter runt omkring på jorden börja sätta klimat- och hållbarhetsfrågan på agendan så kommer det märkas!

Hur kan du som assistent göra för att bidra till bättre hållbarhet?

 • Lär dig mer om klimat och miljö och inse hur mycket din roll påverkar
 • Börja göra klimatsmarta inköp och påverka ditt team/företag positivt
 • Se till att vi assistenter blir drivande i denna fråga och därmed goda förebilder för klimatet

Skribent: Företagsuniversitetet