Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Executive Assistants

Keep it simple and be kind

2019-08-26 Anna Malmström

De fem dagarna i London var fulla av information, övningar, diskussioner och framför allt lärande. I alla dessa workshops fanns mängder av exempel och jag skulle gärna dela med mig av alla. Men jag begränsar mig till de jag tycker var absolut bäst.

Håll det enkelt

I passet om kommunikation i en mångkulturell miljö tar jag främst med mig lärdomen om att det är viktigt i internationella sammanhang, mer än i lokala, att tänka på att orden endast står för 7 % av budskapet. Kroppsspråket står för 58 % och 35 % är det outsagda.

I kommunikationen behöver man vara bestämd men vänlig, det är viktigt att det tydligt framgår att du har befogenhet att göra det du gör. Inga tveksamheter här. Man ska alltid KISS your language, det vill säga, gör det inte för komplicerat försök att få ditt språk förståeligt och vänligt. Som Executive Assistant skriver vi ofta mejl. Här fick vi med oss regler att hålla oss till.

  • Använd aldrig metaforer, smileis eller andra roliga figurer.
  • Använd aldrig ett långt ord där det finns ett kort ord att använda.
  • Är det möjligt att göra en mening kortare, gör det.
  • Använd aldrig ett vetenskapligt ord, utländskt ord eller ett så kallat jargongord, om du kan finna ett vardagligt ord som betyder samma sak.
  • Bryt dessa ovan angivna regler hellre än att skriva något primitivt och oartigt.
  • Håll dig alltid till ditt företags satta regler och konformitet.

Det är bra att hela tiden lära sig fler engelska ord, ett tips som vi fick med oss är att lära sig ett nytt engelskt ord i veckan. Ta ut ordet på måndagen, skriv det och sätt upp det där du ser det. Innan du går hem från kontoret på fredagen skriver du ordet tre gånger med vänster hand om du är högerhänt och med höger hand om du är vänsterhänt. Detta ska tydligt påverka inlärningen av nya ord. Kul, eller hur!?

Sloane Club 4

Nätverkande

I workshopen om nätverkande kommer jag främst ihåg tipsen om att kunna nätverka på bästa sätt. Det är viktigt här hemma i svedala, men än mer viktigt i mötet med andra kulturer, att vara mycket vänlig vid första mötet och dels svara utförligt på frågor, inte enbart enstavigt. Enstaviga svar kan ge upphov till fientlighet. Var frikostig med att visualisera och tillför gärna något som speglar vad du pratar om, måla upp en bild.

Att samla sig inför dessa small talk för är big talk. Försök att finna ut vad motparten är intresserad av och ta upp det ämnet. Försök alltid att lägga in varför du frågar om något, det ger ett mjukare intryck. Kom gärna på ämnen där man delar intressen. Något som är mycket viktigt att komma ihåg är att undvika ”farliga” ämnen. ”Farliga” ämnen är i nästan alla kulturer, pengar, religion, politik och sex. Något som nästan överskuggar allt är att vara duktig på att undvika tystnad, förstår du inte något i konversationen, fråga, be om förklaringar.

Ja, det var många intryck den här veckan. Men utbildningen var inte allt. Följ med nästa gång så berättar jag mer.

Maria Cirillo, Management Assistant till Operation Manager på ABB Robotics AB i Västerås.