Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Service och säkerhet i reception och kundmottagning

– förena god service med hög säkerhet

 • Agera snabbt och korrekt i svåra lägen
 • Ett professionellt kundmottagande ger förtroende och trygghet
 • Lär dig förebygga, bedöma och avvärja säkerhetsrisker
Service och säkerhet i reception och kundmottagning

Bli ännu bättre på att vara varm i möten och lugn i kris

Hantera balansgången mellan god service och hög säkerhet

Alla vet vad ett gott bemötande och proffsig service betyder i en reception. Det skapar förtroende för företaget och en positiv attityd till fortsatta kontakter.

Receptionen har också en central roll för arbetsplatsen ur säkerhetssynpunkt. Du som arbetar i receptionen måste med kunskap, förebyggande arbete och rutiner kunna agera rätt och fatta korrekta beslut i svåra situationer och nödlägen. Det kan vara hot mot arbetsplatsen eller dess anställda såsom intrång, missnöjd eller aggressiv kund, inbrott och brand.
 

Uppdaterade kunskaper i allt från inpasseringsrutiner till mänskligt beteende

Kursen "Service och säkerhet i reception och kundmottagning" ger dig som arbetar i en reception de kunskaper du behöver för att förena god service med hög säkerhet. I dag är det mer aktuellt än någonsin.

Program

09.45Samling och kaffe

10.00Receptionens service- och säkerhetsfunktion

 • så blir en hög servicenivå ger en hög säkerhetsnivå

Service och arbete i reception

 • servicebegreppet
 • kunskap om arbetsplatsen
 • rutiner och hjälpmedel
 • interna och externa kunder
 • olika typer av service
 • informationshantering och internkommunikation
 • en trygg arbetsmiljö - arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter och rättigheter

12:30Lunch

13:30Säkerhet i receptionen

 • hot, risker, konsekvenser, skydd, åtgärder och rutiner i receptionen
 • säkerhetspolicy och rutiner
 • personalens säkerhet
 • in- och utpasseringsrutiner
 • rättigheter att vägra tillträde och att ingripa
 • anställda, besökare, entreprenörer, konsulter, gäster, tillfälliga besökare
 • kommunikation och kroppsspråk
 • att hantera och kommunicera i svåra situationer och med personer
 • att agera i en krissituation (brand, telefonhot, brandhot och olycksfall)
 • brandsäkerhet
 • checklistor
 • handlingsplan för när du kommer tillbaka till arbetet

17.00Avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till medarbetare som ansvarar för eller arbetar i reception eller kundmottagning på företag eller myndigheter och behöver grundläggande kunskaper om säkerhet och service.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • sköta det dagliga arbetet med ett ökat säkerhetsmedvetande
 • snabbt kunna vidta riktiga åtgärder om något skulle hända
 • förstå hur man förenar service och säkerhet
 • förstå hur man kan förebygga, bedöma och avvärja säkerhetsrisker.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Mattias Wadsten

Mattias Wadsten arbetar sedan våren 2023 som koncernsäkerhetschef på Attendo. Innan dess var han säkerhets- och informationssäkerhetschef på Keolis Sverige AB i sex år, med ansvar för det övergripande strategiska, systematiska och operativa säkerhetsarbetet. Han har tidigare arbetat som säkerhetschef på Stockholms universitet med ansvar för den fysiska säkerheten, fastighets/ombyggnationsfrågor, laborationssäkerhet, säkerhet/etik kring djurförsök, SBA med mera. Innan dess arbetade han som polis i Stockholm, bland annat i yttre tjänst, som förundersökningsledare, som medlem i ledningsgruppen på Polishögskolan 2007-2009 och var delaktig och delansvarig för polisutbildningen.