Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetshandläggare

– grundkurs i säkerhet

 • Så bedriver du ett systematiskt och effektivt säkerhetsarbete
 • Skapa en trygg och säker miljö för dina medarbetare
 • Riskanalys och skyddsplanering
Säkerhetshandläggare

För dig som vill ha svar på säkerhetsfrågorna

Idag är säkerhetsfrågorna i fokus. Det gäller för företag, myndigheter och organisationer att känna till de risker och säkerhetshot som föreligger. Det är viktigt att arbeta aktivt och systematiskt med planering och riskanalys för att kunna skydda sig mot allt från brand och stöld till dataintrång.

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper som du som arbetar, eller ska börja arbeta, med säkerhetsfrågor behöver. Du lär dig att göra enklare riskanalyser, ta aktiv del i skyddsplaneringen, förebygga interna oegentligheter samt hantera vardagliga säkerhetsproblem.

Kursen vänder sig till dig som till exempel arbetar med säkerhets-, personal- eller arbetsmiljöfrågor på heltid och som har säkerhet som tillikauppgift.

Program

Dag 1

09.45Kaffe och samling

10.00Vad är säkerhetsarbete?

 • hur arbetar jag systematiskt med säkerhet?
 • relaterade regelverk och lagstiftning

12.30Lunch

13.30Planering av säkerhetsarbetet

 • identifiering och värdering av risker
 • riskhantering

Brand och utrymning

 • förebyggande och skadebegränsande
 • relaterade regelverk och lagstiftning

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Informationssäkerhet

 • vad är värt att skydda?
 • relaterande regelverk och lagstiftning

Fysisk säkerhet

 • tillträdesbegränsning (lås, larm och skydd)
 • skyddsklasser
 • säker värdehantering

11.30Lunch

12.30Interna oegentligheter

 • förebyggande åtgärder
 • arbetsrättsliga åtgärder

Hot och våld

 • konflikthantering
 • relaterad brottslighet
 • krisstöd

16.00Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Personer som precis har tillträtt en säkerhetsfunktion eller som arbetar inom exempelvis servicefunktionen och har säkerhet som tillikauppgift i sitt arbete.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor och brandskydd
 • utföra enklare riskanalyser
 • medverka till god skyddsplanering
 • hantera vardagliga säkerhetsproblem
 • förebygga interna oegentligheter.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Annemari Klaric

Annemari Klaric arbetar på Regeringskansliets sektion Informationssäkerhet och säkerhetsprövning. Hon har tidigare arbetat som säkerhetschef i Nykvarns kommun och som risk- och säkerhetschef på ICA Sverige AB med ansvar för säkerheten i butik, på lager och kontor. Innan dess arbetade hon som Loss Prevention Manager på mobiltelefonikedjan The Phone House i tio år. Annemari har varit yrkesverksam i säkerhetsbranschen i 20 år, inom näringslivet, offentlig sektor och myndighet.

MALMÖ

Marie Louise Arendt

Marie Louise Arendt har mer än 15 års erfarenhet av arbete med offentlig samhällssäkerhet och säkerhetsskydd/-prövning, krisberedskap, krishantering och civilt försvar. Uppdragen har innefattat såväl analys som uppbyggnad, utveckling, samverkan och planering av samhällets strukturer inklusive övning, utbildning och kommunikation inom området. Marie Louise har arbetat som beredskapshandläggare och säkerhetschef i kommuner i många år, på länsstyrelsen i Skåne med krisberedskapsfrågor, samt varit ordförande för OffSÄK. Sedan 2018 driver Marie Louise det egna företaget Aren’t Insecure AB och har tagit uppdrag som interim säkerhetschef inom såväl försvarsindustrin som energibranschen. Hon har även arbetat med säkerhetsskyddsfrågor inom VA-sektorn.