Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetshandläggare

– grundkurs i säkerhet

 • Så bedriver du ett systematiskt och effektivt säkerhetsarbete
 • Skapa en trygg och säker miljö för dina medarbetare
 • Riskanalys och skyddsplanering
Säkerhetshandläggare

Lär dig grunderna i systematiskt säkerhetsarbete

Fördjupad kunskap i allt från brand och stöld till riskanalys

I dag är säkerhetsfrågorna i fokus. Det gäller för företag, myndigheter och organisationer att känna till de risker och säkerhetshot som föreligger. Det är viktigt att arbeta aktivt och systematiskt med planering och riskanalys för att kunna skydda sig mot allt från brand och stöld till dataintrång.

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper som du som arbetar, eller ska börja arbeta, med säkerhetsfrågor behöver. Du lär dig att göra enklare riskanalyser, ta aktiv del i skyddsplaneringen, förebygga interna oegentligheter samt hantera vardagliga säkerhetsproblem.

Du får även kunskaper om brand och utrymning, informationssäkerhet och hur du ska agera vid hot- och våldssituationer.

Kursen vänder sig till dig som till exempel arbetar med säkerhets-, personal- eller arbetsmiljöfrågor på heltid och som har säkerhet som tillikauppgift.

Våra kurser går antingen fysiskt eller online. När vi genomför kurser i våra lokaler har vi självklart gjort en anpassning av dukning, servering och logistik så att du säkert och tryggt ska kunna gå kurs hos oss även under pandemin.

Program

Dag 1

09.45Kaffe och samling

10.00Vad är säkerhetsarbete?

 • hur arbetar jag systematiskt med säkerhet?
 • relaterade regelverk och lagstiftning

12.30Lunch

13.30Planering av säkerhetsarbetet

 • identifiering och värdering av risker
 • riskhantering

Brand och utrymning

 • förebyggande och skadebegränsande
 • relaterade regelverk och lagstiftning

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Informationssäkerhet

 • vad är värt att skydda?
 • relaterande regelverk och lagstiftning

Fysisk säkerhet

 • tillträdesbegränsning (lås, larm och skydd)
 • skyddsklasser
 • säker värdehantering

11.30Lunch

12.30Interna oegentligheter

 • förebyggande åtgärder
 • arbetsrättsliga åtgärder

Hot och våld

 • konflikthantering
 • relaterad brottslighet
 • krisstöd

16.00Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Personer som precis har tillträtt en säkerhetsfunktion eller som arbetar inom exempelvis servicefunktionen och har säkerhet som tillika uppgift i sitt arbete.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor och brandskydd
 • utföra enklare riskanalyser
 • medverka till god skyddsplanering
 • hantera vardagliga säkerhetsproblem
 • förebygga interna oegentligheter.

Säkerhetshandläggare i Malmö

Utbildningen i Malmö har ett lite annat upplägg än i Stockholm, för mer detaljerad information om Malmöutbildningen, kontakta oss på telefon 08-6006200 eller kurs@foretagsuniversitetet.se.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Annemari Klaric

Annemari Klaric arbetar på Regeringskansliets sektion Informationssäkerhet och säkerhetsprövning. Hon har tidigare arbetat som säkerhetschef i Nykvarns kommun och som risk- och säkerhetschef på ICA Sverige AB med ansvar för säkerheten i butik, på lager och kontor. Innan dess arbetade hon som Loss Prevention Manager på mobiltelefonikedjan The Phone House i tio år. Annemari har varit yrkesverksam i säkerhetsbranschen i 20 år, inom näringslivet, offentlig sektor och myndighet.