Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhet i reception och kundmottagning

– förena god service med hög säkerhet

  • Så skapar du en säker miljö för medarbetare, kunder och besökare
  • Lär dig identifiera, analysera och minimera potentiella risker
  • Säkerhetskontroller av besökare och inkommande leveranser
Service och säkerhet i reception och kundmottagning

Varm i möten och kall i kris

Hantera balansgången mellan god service och hög säkerhet

Alla vet vad ett gott bemötande och proffsig service betyder i en reception. Det skapar förtroende för företaget och en positiv attityd till fortsatta kontakter. Men du som jobbar i reception och kundmottagning har också en central roll för arbetsplatsen ur säkerhetssynpunkt. Du  måste med kunskap, förebyggande arbete och rutiner kunna agera rätt och fatta korrekta beslut i svåra situationer och nödlägen. Det kan vara hot mot arbetsplatsen eller dess anställda såsom intrång, en missnöjd eller aggressiv kund, inbrott och brand, leveranser men det finns också en hel del digitala risker man måste vara medveten om.
 

Uppdaterade kunskaper i allt från inpasseringsrutiner till mänskligt beteende

Kursen "Säkerhet i reception och kundmottagning" ger dig de kunskaper du behöver för att förena god service med hög säkerhet. I dag mer aktuellt och nödvändigt än någonsin.

Program

09.45Samling och kaffe

10.00Receptionens service- och säkerhetsfunktion

  • kombinera en hög servicenivå med en hög säkerhetsnivå

Systematiskt säkerhetsarbete

  • riskbedömning
  • besökshantering
  • kommunikation och konflikthantering
  • säkerhet vid mottagning av post och paket

Brandsäkerhet och kristräning

12:30Lunch

13:30Juridik, vad man får och inte får göra

Förebyggande säkerhetsarbete

  • good och bad practice - att lära sig av misstagen och sprida goda exempel
  • att bygga en säkerhetskultur

17.00Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till medarbetare som ansvarar för eller arbetar i reception eller kundmottagning på företag eller myndigheter och behöver grundläggande kunskaper om säkerhet.

Mål

Målet med utbildningen är att utveckla en strategi för att säkerställa säkerheten i en kundmottagning/reception. Under kursen kommer du att lära dig att förstå och analysera potentiella risker för att identifiera hot och sårbarheter och ta fram åtgärder för att minimera dessa risker. Du lär dig också hur man skapar en säker arbetsplats och hur man hanterar sina besökare och leveranser, vilket inkluderar säkerhetskontroller och hantering av inkommande post/försändelser. Utöver detta kommer kursen även ta upp områdena kommunikation och juridik.

 

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Mattias Wadsten

Mattias Wadsten arbetar sedan våren 2023 som koncernsäkerhetschef på Attendo. Innan dess var han säkerhets- och informationssäkerhetschef på Keolis Sverige AB i sex år, med ansvar för det övergripande strategiska, systematiska och operativa säkerhetsarbetet. Han har tidigare arbetat som säkerhetschef på Stockholms universitet med ansvar för den fysiska säkerheten, fastighets/ombyggnationsfrågor, laborationssäkerhet, säkerhet/etik kring djurförsök, SBA med mera. Innan dess arbetade han som polis i Stockholm, bland annat i yttre tjänst, som förundersökningsledare, som medlem i ledningsgruppen på Polishögskolan 2007-2009 och var delaktig och delansvarig för polisutbildningen.