Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Systematiskt säkerhetsskyddsarbete

– kvalificerad fördjupningsutbildning

 • Teoretisk kompetens inom säkerhetsskydd kopplat till praktiken
 • Så gör du en säkerhetsskyddsanalys och en säkerhetsskyddsplan
 • Bästa sättet att sköta incidenthanteringen
Systematiskt säkerhetsskyddsarbete - kvalificerad fördjupningsutbildning

Gå från ord till handling i det systematiska säkerhetsskyddsarbetet

Nu har många som arbetar med säkerhetsskydd hunnit skaffa sig den grundläggande kompetensen och börjar även få erfarenhet av det systematiska säkerhetsskyddsarbetet i sin verksamhet. Då är det hög tid att tanka på med mer praktisk kompetens och ta nästa steg i säkerhetsskyddsarbetet!

Den här unika utbildningen på tre dagar ger dig praktisk kompetens kopplad till teorin. Du kommer att -  tillsammans med andra - få vända och vrida på konkreta frågor och arbetsuppgifter för att bli ännu bättre och vassare på säkerhetsskyddsarbetet.

Innan utbildningen startar kommer du att få göra en del instuderingsuppgifter genom ett digitalt distansstöd.

Under själva utbildningen får du använda dig av din samlade kunskap om säkerhetsskydd för att ta dig an ett antal uppgifter och övningar kring en fiktiv organisation, under ledning av erfarna kursledare.

Kursledarna kommer inleda varje delmoment med ett teoripass då ni går igenom författningskrav och förväntningar för att sedan beskriva den uppgift som ska lösas. Därefter kommer ni i grupper – och med stöd av kursledarna - få möjlighet att på ett strukturerat sätt lösa olika uppgifter kopplat till säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddsplanering och utformning av säkerhetsskyddsåtgärder.

Den sista dagen ägnar ni er åt att hantera inträffade säkerhetsskyddsincidenter i den fiktiva verksamheten och reflektera över vilka erfarenheter ni tar med er från utbildningen in i er egen verksamhet.

De viktigaste uppgifterna som är grunden för säkerhetsskyddsarbetet

Målet med utbildningen är att du ska ha möjlighet att diskutera och lösa några av de viktigaste uppgifterna som utgör grunden för ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete tillsammans med övriga deltagare och kursledare. Syftet är ge dig stöd i din yrkesroll genom möjligheten att kunna testa olika resonemang och lösningsalternativ med ett fiktivt övningsexempel som grund.

Under utbildningen varvas korta föreläsningar och instruktioner med övningar och diskussioner i såväl smågrupper som helgrupp. Du kommer att få använda alla tillgängliga (publika) informationskällor för att lösa uppgifterna och ska därför ha med dig en bärbar dator med möjlighet till internetanslutning för att kunna inhämta information vid behov. Inga sekretessreglerade eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kommer att behandlas under kursen, utan all information utgår från publika källor och fiktiva exempel.

Eftersom utbildningen inte inkluderar övergripande säkerhetsskyddskunskap förväntas du ha dokumenterade förkunskaper så att du kan tillgodogöra dig kunskaperna och färdigheterna på bästa sätt. Du bör alltså ha gått utbildningen Diplomerad säkerhetsskyddschef eller motsvarande säkerhetsskyddschefsutbildning.

Program

Dag 1 kl 10-17

Introduktion

 • introduktion och genomgång av övningsexempel
 • en fiktiv organisation - verksamhetsbeskrivning

Säkerhetsskyddsanalysen

 • säkerhetsskyddsanalysen - teori och praktik
 • övning, erfarenhetsutbyte och diskussion

Säkerhetsskyddsplaneringen

 • säkerhetsskyddsanalysen - teori 
 • övning, erfarenhetsutbyte och diskussion

Dag 2 kl 9-16

Säkerhetsskyddsplanering forts

 • säkerhetsskyddsanalysen i praktiken

Säkerhetsskyddsåtgärder

 • utformning av säkerhetsskyddsåtgärder
 • övning, erfarenhetsutbyte och diskussion

Dag 3 kl 9-16

Incidenthantering

 • incidenthantering i teori och praktik
 • övning, erfarenhetsutbyte och diskussion

Avslutande diskussion

Avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till säkerhetsskyddschefer och säkerhetschefer med tidigare säkerhetsskyddsutbildning.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • kunna bedriva ett professionellt och rättssäkerhet systematiskt säkerhetsarbete
 • göra gedigna säkerhetsskyddsanalyser och ta fram säkerhetsskyddsplaner
 • utforma lämpliga och relevanta säkerhetsskyddsåtgärder
 • skapa en effektiv incidenthantering

Förkunskaper

Du bör ha gått en säkerhetsskyddschefsutbildning tidigare för att kunna tillgodogöra dig utbildningen, exempelvis Diplomerad säkerhetsskyddschefsutbildning eller motsvarande.

Metod

Du får ett antal instuderingsuppgifter inför utbildningens start. När utbildningen startar kommer kursledarna att inleda varje delmoment med ett teoripass. Därefter kommer deltagarna i grupper – och med stöd av kursledarna - att få möjlighet att på ett strukturerat och praktiskt sätt lösa olika uppgifter kopplat till säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddsplanering och utformning av säkerhetsskyddsåtgärder.

Övrigt

Alla deltagare ska ha med en egen bärbar dator.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.