Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Systematiskt säkerhetsskyddsarbete

– säkerhetsskyddsarbetets alla beståndsdelar

 • Säkerhetsskyddslagstiftningens alla delar
 • Säkerhetsskyddsanalysen - motorn i arbetet
 • Planering och åtgärder - så här går det till
Systematiskt säkerhetsskyddsarbete - de första stegen

Stärk verksamhetens säkerhetsskyddsarbete

Hur bedriver man ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete? Det är ämnet för denna utbildning som vänder sig till alla de som arbetar, eller kommer att arbeta, med säkerhetsskydd vid myndigheter och företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Det kan vara säkerhetsskyddshandläggare, säkerhetsskyddssamordnare eller andra som har säkerhetsskydd som en tillikauppgift.
 
När du arbetar med säkerhetsskydd måste du förstå din verksamhets behov och utmaningar. Du behöver kunna analysera det nuvarande säkerhetsläget och identifiera era brister och risker.
 
Den här utbildningen, som är på en relativt grundläggande nivå, behandlar säkerhetsskyddslagstiftningens alla delar och hur ni kan arbeta systematiskt med såväl säkerhetsskyddsanalysen som med de säkerhetsskyddsåtgärder som följer av analysen.
 
Genom att arbeta systematiskt med säkerhetsskyddet minskar landets verksamheter riskerna för incidenter och skador, får bättre efterlevnad och bygger en bättre säkerhetskultur.

Bra plattform för säkerhetsskyddsarbetet

Utbildningen, som är på totalt sex dagar, riktar sig till alla som arbetar med säkerhetsskydd vid myndigheter, kommuner och regioner samt hos företag och organisationer.

Den fungerar också som en introduktion till säkerhetsskydd för personer som behöver kunskaper om lagstiftningen och kan även utgöra ett steg mot vidare utbildning inom säkerhetsskyddsområdet, exempelvis mot befattningen säkerhetsskyddschef.
 
Utbildningen kan dessutom vara en bra plattform för säkerhetsskyddschefer i mindre organisationer eller hos leverantörer som omfattas av säkerhetsskyddsavtal. Den genomförs i samarbete mellan Företagsuniversitetet och SRS Security AB.
 
För dig som är säkerhetsskyddschef eller har arbetat med säkerhetsskyddsfrågorna en längre tid, rekommenderas utbildningen Diplomerad säkerhetsskyddschef.

Program

Block 1

 

Dag 1 kl 10-17

Introduktion

 • introduktion till säkerhetsskyddsarbetet

Lagstiftningen

 • innehåll
 • systematik
 • metodik

Hotbilden mot säkerhetskänslig verksamhet

Dag 2 kl 9-16

Lagstiftningens centrala begrepp

Säkerhetsskyddsanalysen - motorn i arbetet

Block 2

 

Dag 1 kl 10-17

Säkerhetsskyddsplanering

 • så här planerar du arbetet

Säkerhetsskyddsåtgärderna

 • vilka åtgärder passar när och var?

Dag 2 kl 9-16

Säkerhetsskyddsarbetet tre hörnstenar

 • informationssäkerhet
 • personalsäkerhet och säkerhetsprövningsintervjun
 • fysisk säkerhet

Block 3

 

Dag 1 kl 10-17

Ledning av säkerhetsskyddsarbetet

 • styrande dokument
 • utbildning
 • kontroll av säkerhetsskyddsarbetet
 • säkerhetsskydd vid överlåtelse och utkontraktering

Dag 2 kl 9-16

Så arbetar du systematiskt med säkerhetsskyddet i din organisation

Lagstiftningen i framtiden - det här kan vi vänta oss

Fakta

Deltagare

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med uppgifter inom säkerhetsskydd vid myndigheter, kommuner och regioner samt hos företag och organisationer. Den fungerar även som en introduktion till säkerhetsskydd för alla som behöver kunskaper om lagstiftningen och kan även utgöra ett steg mot vidare utbildning inom säkerhetsskyddsområdet, exempelvis mot befattningen säkerhetsskyddschef.

För säkerhetsskyddschefer i mindre organisationer eller hos leverantörer som omfattas av säkerhetsskyddsavtal kan utbildningen utgöra en tillräcklig grund för arbetet. Utbildningen passar även säkerhetsskyddshandläggare, säkerhetsskyddssamordnare och andra som har säkerhetsskydd som tillikauppgift.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • kunna bedriva och leda ett professionellt systematiskt säkerhetsarbete
 • vara bekväm med lagstiftningens olika delar
 • planera arbetet och veta vilka åtgärder som ska vidtas

Förkunskaper

Du bör ha arbetat med säkerhet eller säkerhetsskydd i viss omfattning tidigare.

Metod

Utbildningen varvar teori och praktik. Vissa hemuppgifter kan förekomma.

Övrigt

För dig som redan är säkerhetsskyddschef eller som är väl bekant med säkerhetsskyddslagstiftningen rekommenderas utbildningen Diplomerad säkerhetsskyddschef.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Martin Waern

Martin Waern är samordnare för utbildningen. Han är jurist och affärsområdeschef för säkerhetsskydd och totalförsvar på säkerhetsföretaget SRS Security AB. Han är författare till "Säkerhetsskyddslagen – En kommentar" (Norstedts Juridik) och har tidigare varit utredningssekreterare i Utredningen om säkerhetsskyddslagen (SOU 2015:25) och i Transportstyrelsegranskningen (Ds 2018:6). Han har också, bland annat, en lång erfarenhet som avdelningsdirektör vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.