Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Service och säkerhet i reception och kundmottagning

– förena god service med hög säkerhet

 • Agera snabbt och korrekt i säkerhetslägen
 • Bra kundmottagande ger förtroende och trygghet
 • Lär dig förebygga, bedöma och avvärja säkerhetsrisker
Service och säkerhet i reception och kundmottagning

Bli ännu bättre på att vara varm i möten och lugn i kris

Hantera balansgången mellan god service och hög säkerhet

Alla vet vad ett gott bemötande betyder. Det skapar förtroende för företaget och en positiv attityd till fortsatta kontakter.

Samtidigt har både receptioner och kundmottagningar en central roll för företaget ur säkerhetssynpunkt. Du som arbetar med kundmöten ska alltså inte bara vara serviceinriktad utan också kunna agera rätt och fatta riktiga beslut i nödlägen. Det kan till exempel uppstå hot mot företaget eller anställda,  intrång, skadegörelse, inbrott, olycksfall och brand.

Uppdaterade kunskaper i allt från inpasseringsrutiner till mänskligt beteende

Kursen "Service och säkerhet i reception och kundmottagning" ger dig som arbetar i en reception eller kundmottagning uppdaterade och aktuella kunskaper som gör att du kan förena god service med hög säkerhet, något som kanske är mer aktuellt i dag än någonsin tidigare.

Du lär dig bland annat att förebygga, bedöma och avvärja säkerhetsrisker och att snabbt kunna vidta riktiga åtgärder när något händer. Du får också fördjupad insikt i människors beteende och konkreta tips på rutiner för exempelvis inpassering och besök, informationssäkerhet och krissituationer av olika slag.

Program

09.45Samling och kaffe

10.00Receptionens säkerhets- och servicefunktion

 • säkra rutiner
 • ge information eller skapa kommunikation

Arbeta i reception

 • målstyrning i stället för instruktioner
 • receptionens rutiner och hjälpmedel
 • receptionens fysiska uppbyggnad
 • arbetsmiljöns betydelse för attityder och serviceanda

Säkerhet i reception

 • risker, skydd och rutiner i receptionen
 • hot mot personal
 • agerande i krissituation (brand, bombhot m.m.)

Inpasserings- och besöksrutiner

 • anställda, entreprenörer och konsulter
 • gäster och andra tillfälliga besökare
 • rättigheter och möjligheter att vägra tillträde
 • rättigheter att ingripa
 • kontroll av t.ex. väskor

12:30Lunch

13:30Informationssäkerhet

Hantera information

 • tystnadsplikt
 • om medarbetare, gäster, leverantörer och kunder
 • om förhållanden i företaget
 • öppen, intern, företagshemlig

Arbeta med människor

 • människosyn, människors behov
 • mitt förhållande till arbetet
 • kommunikation och kroppsspråk
 • självuppfattning och inre tankar (positiv-negativ)
 • olika roller
 • förtroende och relationer

17.00Avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till medarbetare som ansvarar för eller arbetar i reception eller kundmottagning på företag eller myndigheter och behöver grundläggande kunskaper om säkerhet och service.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • sköta det dagliga arbetet med ett ökat säkerhetsmedvetande
 • snabbt kunna vidta riktiga åtgärder om något skulle hända
 • förstå hur man förenar service och säkerhet
 • förstå hur man kan förebygga, bedöma och avvärja säkerhetsrisker.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

Pia Wetterfors

Pia Wetterfors har utbildat sedan 1990 och inom service och säkerhet sedan år 2000 på Företagsuniversitetet. Hon har arbetat yrkesmässigt med båda områdena i många år på företag, hotell och sjukhus. Pia drivs av att möta andra och få möjligheten att förmedla fakta, kunskap och inspiration till ett förbättrat service- och säkerhetsarbete på arbetsplatser och en förbättrad arbetsmiljö för både medarbetare och kunder.