Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetshot och scenarioplanering

– förstå mönster av förändring och tendenser

 • Omvärldsanalys för operativ förmåga
 • Implementera scenarioanalys i verksamhetens risk- och sårbarhetsarbete
 • Morgondagens risk- och säkerhetsutmaningar
Säkerhetshot och scenarioplanering

Scenarioplanering för ökad motståndskraft

Höj blicken för att förutse framtida säkerhetshot

Enskilda händelser kan skapa tvära förändringar i samhället och påverka utvecklingen i olika frågor. Det kan gå snabbt men ofta har det funnits tecken innan.

Vi kan till exempel se att bränningar av heliga skrifter får konsekvenser inom så vitt skilda områden som säkerhet, politik, demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, religionsutövning och sociala frågor.

Genom att regelbundet analysera trender och begynnande tendenser i samhället hjälper vi oss själva att ligga steget före och ha beredskap.

Scenarioanalys hjälper oss att studera och förstå mönster av förändring, begynnande trender och tendenser samt eventuella brytpunkter på det som analyseras. Den kan också användas som beslutsunderlag eller för att utvärdera och förfina nuvarande strategier i en organisation.

Bättre beslutsunderlag efter analys

Genom att ta fram scenarion som eventuellt mynnar ut i ett prognosunderlag kan analysen skapa bättre planeringsförutsättningar. Det kan handla om resursfördelning eller planering av aktiviteter i en organisation.

En scenarioanalys ger oss också alternativa tolkningar av framtiden genom att identifiera samverkande processer. Den kan användas som underlag för reflektion och eftertanke i exempelvis ett spel eller övning.

Den här tredagarsutbildningen vänder sig till chefer och medarbetare som arbetar inom säkerhet, beredskap, strategi och hållbarhet. Målet är bland annat att deltagarna ska få ökad förståelse för hur den egna verksamheten kan stärkas genom strukturerad omvärldsanalys, scenarioanalys och framsyn (foresight).

Utbildningen varvar teori med praktik och övningar genom ett par "spel", det vill säga skrivbordsövningar och mycket erfarenhetsutbyte.

Program

Dag 1

09.30Kaffe och macka för de som önskar

10.00Kursstart, Introduktion kring omvärldsanalys

 • perspektiv, skärningar och definitioner, exempelvis hotunderrättelser och lägesförståelse
 • metoder och verktyg, som PESTLE och Underrättelsecykeln

12.30Lunch

13.30Omvärldsanalys fortsätter

 • värdering av källor; tillförlitlighet och pålitlighet
 • lägesanalys för operativ förmåga

17.00Avslut första kursdagen

Dag 2

08.30Kaffe och macka

09.00Kursdag 2 startar, Introduktion scenarioanalys och framsyn (forsight)

 • så utforskar ni systematiskt möjlig framtida händelseutveckling inom en viss avsatt tidsram
 • konstanter, variabler och wild cards

11.30Lunch

12.30Scenarioanalys fortsätter

 • metoder och ramverk, som "Seven step forecasting funnel" och morfologisk analys
 • "Svensk säkerhet hotas av klimatförändringarna" - en skrivbords-/simuleringsövning baserad på FOI-memo "Klimatförändringar och svensk säkerhet"

16.00Avslut andra kursdagen

Dag 3

08.30Kaffe och macka

09.00Kursdag 3 startar, Fördjupning

 • så kan du arbeta med scenarioanalys - med fokus på säkerhet, beredskap och risk

11.30Lunch

12.30Fördjupning fortsätter

 • "Cyberhot 2030" - en skrivbords-/simuleringsövning baserad på rapporten "Identifying Emerging Cyber Security Threaths and Challenges for 2030"
 • implementering av - och komplettering med - scenarioanalys och framsyn i verksamheten; i strategiarbetet såväl som i befintliga processer, som risk- och sårbarhetsanalys, risk management, kontinuitetshantering och säkerhetsskydd

16.00Kursavslutning

Med reservation för eventuella ändringar

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till chefer och medarbetare som arbetar inom områdena säkerhet, beredskap, strategi och hållbarhet, exempelvis säkerhetschefer, beredskapshandläggare, riskingenjörer och hållbarhetsstrateger. 

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • få en ökad förståelse för hur den egna verksamheten kan stärkas genom strukturerad omvärldsanalys, scenarioanalys och framsyn (foresight)
 • kunna använda etablerade ramverk, metoder och verktyg för omvärldsanalys, scenarioanalys och framsyn
 • förstå hur olika aktörer, på olika nivåer arbetar med scenarioanalys och framsyn
 • kunna implementera scenarioanalys och framsyn i den egna verksamhetens processer, som vidareutveckling och komplettering av befintliga processer, som risk- och sårbarhetsanalys, risk management, kontinuitetshantering och säkerhetsskydd

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Anton Lif

Anton Lif har expertis inom cybersäkerhet och totalförsvar, med fokus på framsyn och informationspåverkan. Anton arbetar som senior rådgivare på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab. Tidigare arbetade han vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops), där han varit med och byggt upp förmågan i Sverige.