Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Bakgrundskontroller för HR

– för dig som arbetar med rekrytering

 • Ställ rätt krav på och bedöm bakgrundskontrollen
 • Upptäck och förstå varningsflaggor
 • Sälj in och motivera vikten av bakgrundskontroller i rekryteringsprocessen
Bakgrundskontroller för HR

Användningen av bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen har blivit allt vanligare och i vissa fall ett lagkrav på myndigheter och företag. Omvärlden har förändrats och så även rekryteringsförfarandet.

I dagsläget har HR-avdelningarna en viktig roll inom organisationen, de ska inte bara förse verksamheten med den kompetens som efterfrågas, det ska även ske så fort som möjligt. Samtidigt ska de genomföra gedigna rekryteringsprocesser som säkerställer kompetens och lämplighet.

På den här kursen får du förståelse för hur bakgrundskontroller kan användas som ett verktyg för att förebygga framtida risk för din organisation. Du får tillfälle att problematisera kring processer, bedömningsgrunder och beslutsfattande. Kursen ger dig den kunskap du behöver för att motivera behovet av bakgrundskontroller och säljargument inom organisationen. Kursen innehåller praktiska övningar och diskussionsmöjligheter.

Välkommen till en aktuell och praktiskt inriktad utbildning inom ett område som är viktigare än någonsin!

Program

10.00Syfte med bakgrundskontroller

 • vad skyddar mot vad?
 • exempel från media
 • vad bör en bakgrundskontroll innehålla och varför?
 • informationskällor

Lagstiftning

 • Sverige och internationellt - begränsningar och möjligheter
 • GDPR

Rekryteringsprocessen

 • utmaningar med bakgrundskontroller
 • säljargument
 • använda underleverantörer eller inhouse-process

12.30Lunch

13.30Bedömning av bakgrundskontroll

 • helhetsbedömning
 • olika typer av avvikelser som kan förekomma
 • tilltänkt roll, behörighet och ansvar
 • vilka ska vara involverade i bedömning och beslutsfattande?
 • hur ser det ut i din organisation

Praktisk tillämpning och träning

Sammanfattning

17.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar med rekrytering.

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper för att öka din förmåga att:

 • ställa krav på bakgrundskontroller (vid upphandling eller internt)
 • upptäcka och förstå varningsflaggor och avvikelser i en bakgrundskontroll
 • bedöma bakgrundskontroller utifrån ett helhetsperspektiv
 • motivera och sälja in bakgrundskontroller i rekryteringsprocessen

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Amanda Schröder

Amanda Schröder är säkerhetsspecialist med erfarenhet från den privata säkerhetssektor och säkerhet inom finansbranschen. Amanda har en magisterutbildning från Försvarshögskolan med inriktning ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet. Hon har lång erfarenhet av är bakgrundskontroller och utredningsarbete. Hon tycker om att sprida sin kunskap inom området för ökad förståelse och säkrare rekryteringsprocesser.