Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Projektledning - driva och påverka

– en fördjupningskurs med fokus på kommunikation, riskbedömning och målstyrning

 • Så driver du projektet mot uppsatta mål och i tid
 • Hur bedömer jag risker och analyserar effekter?
 • Underlätta processen genom god kommunikation
Projektledning - driva och påverka

För dig som vill nå målet i tid

Hur driver jag projektet framåt, mot de uppsatta målen och i tid? Du som är projektledare vet att det är en utmaning att driva projekt från beställning till avrapportering.

Det är många som ska vara med på noterna och göra sin del av arbetet. Du förbättrar dina chanser att nå målet genom god kommunikation och argumentation, en ordentlig riskbedömning innan projektstart och kontinuerlig uppföljning.

Kursen "Projektledning – driva och påverka" behandlar hela projektprocessen och riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om hur man effektivt driver ett projekt mot uppsatta mål.

Du lär dig bland annat vilka förutsättningar som påverkar arbetet, hur du skapar större delaktighet och hur din kommunikationsstil kan anpassas för att påverka mer effektivt.

Välkommen till en handfast och praktisk tredagarskurs om projektledning hos Företagsuniversitetet!

Program

Dag 1

Projektmetodiken

För att utveckla och gå vidare i din roll som projektledare bör du känna till de grundläggande delarna inom projektmetodiken.

 • projektmetodiken – styrmodell och ramverk
 • projektmodeller
 • analys av roller – ansvar och mandat

Projektmognad och certifiering

Projektens andel av de flesta företags och organisationers verksamhet ökar. Därför är det nödvändigt att förstå begrepp som projektmognad, portfölj- och programhantering, projektkontor och certifiering.

 • vad menas med projektmognad
 • analysera din organisations projektmognad
 • portfölj och programhantering
 • projektkontorets roll i verksamheten
 • projektledarcertifieringar

Agila metoder i projekt

Den senaste trenden inom it-branschen är agila arbetsmetoder. I kursen tar vi upp hur agila guldkorn kan skapa bra kommunikation och kreativitet i olika typer av projekt.

 • genomgång av olika agila metoder
 • hur man kombinerar agila metoder med projektmetodiken
 • att använda "lessons learned"
 • vad krävs för att skapa bra team?

Dag 2

Stärk din roll som projektledare

I rollen som projektledare behöver du kunna påverka för att nå resultat, samtidigt som du inte alltid har formell befogenhet att ställa krav och fatta i beslut.

 • förmågan att påverka intressenter
 • nå fram budskap till beslutsfattare
 • coacha och motivera projektdeltagare

Planeringskedjan

Att kunna konkretisera mål och krav och visualisera omfattning är avgörande för att kunna ta fram en fungerande planering. För detta krävs samarbete och lyhördhet gentemot intressenter.

 • formulera konkreta leveranser
 • från syfte/mål till fungerande tidplan
 • intressentanalys och kravhantering
 • planera och facilitera workshop

Resursplanering och budget

De flesta projekt har begränsat med resurser, och behovet av resurser förändras över tid. Bemanning och resursanskaffning är en viktig kompetens.

 • bedöm och behovsplanera resurser
 • metoder för att kalkylera resurskostnad
 • anskaffa resurser
 • säkra resurser genom resurskontrakt

Dag 3

Förhandlingsteknik för projektledare

Projektledare behöver ofta förhandla om ramarna för sitt projekt, dvs. tid, mål och resurser. I det här momentet gör vi ett förhandlingsspel där du får praktisk övning i att nå framgångsrikt resultat.

 • planeringsprocessen
 • nå resultat i förhandlingen
 • skapa förtroende och långsiktiga relationer
 • kom till beslut

Hantera stress i projekt

Att vara projektledare är en utmanande ledarroll. För att möta de krav som ställs behöver du skapa förutsättningar för ditt ledarskap och finnas tillhands för att coacha projektdeltagarna.

 • personlig tidsplanering och prioritering
 • arbeta proaktivt
 • delegera på rätt nivå
 • skapa marginal för egen tid

Personlig handlingsplan

Förhandlingens ABC

Avrapportering och utvärdering

 • att ge och ta kritik vid avrapportering
 • leverera slutrapporten på ett professionellt sätt
 • erfarenheter från utvärderingen – hur använder vi dem?

Fakta

Deltagare

Projektledare som vill fördjupa sina kunskaper om hur man effektivt driver ett projekt mot uppsatta mål. Du kan ha gått Företagsuniversitetets grundkurs i projektledning, motsvarande grundkurs eller förvärvat grundläggande kunskaper på annat sätt.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • driva ett projekt effektivt mot uppsatta mål
 • göra riskbedömningar inför projektstarten
 • kommunicera inom och utanför projektgruppen
 • förhandla om förändringar under projektets gång
 • genom kontinuerlig uppföljning ha kontroll under projektets gång.

Metod

Kursen kombinerar teori med praktiska övningar, diskussioner och reflektion. Ett projektmognadstest ingår i kursen.

Kurslitteratur

Boken "Projektledning" av Bo Tonnqvist används som kurslitteratur och ingår i kurspriset.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Åke Torneklint

Åke Torneklint har under många år arbetat som projektledare i stora och komplexa projekt i internationell miljö. Han har dessutom gedigen erfarenhet från ledande befattningar i stora och medelstora organisationer där han ingått i olika ledningsgrupper. 
Ledstjärnan i yrkeslivet är att skapa resultat tillsammans med människor genom att coacha och leda på ett sätt som får andra att utvecklas. Han drivs av en passion för ledarskap, projekt och människor.
Åke arbetar idag som konsult, coach och utbildare inom projektområdet med fokus på projektledning och är en mycket uppskattad kursledare och föreläsare.