Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

UGL - utveckling grupp och ledare

  • Utveckla dig i rollen som ledare och få större självinsikt
  • Gruppers dynamik och utveckling
  • Konflikthantering, feedback och tydlig kommunikation
2101 - UGL - utveckling grupp och ledare

För dig som vill öka din förståelse för hur du och andra påverkar varandra

UGL är en gruppdynamisk kurs byggd på upplevelsebaserad inlärning där du utvecklar din förståelse för en grupps mognad och utveckling. UGL behandlar också ledarskapets problematik och möjligheter och ger dig kunskaper om hur olika ledarstilar främjar gruppens utveckling och effektivitet.

Alla har nytta av de unika erfarenheter en UGL-utbildning ger i form av personlig utveckling och självinsikt. Det övergripande syftet med kursen är att kursdeltagarna ska bli effektivare i sina roller som t.ex. ledare och medarbetare.

Kursen genomförs i internatform under fem dagar (inklusive kvällar). UGL är en krävande kurs och förutsätter att du är i god balans. Deltagarantalet är maximerat till 12 personer per kurs med två handledare, vilket ger förutsättningar för en dynamisk och god inlärning.

Kursen ges på vackra Lejondals slott ca 45 minuter från Stockholm: https://lejondalsslott.se/

Varmt välkommen till en utbildning som utvecklar dig som människa och ledare!

Program

Vad är UGL?

Kursmetodiken är i mycket hög grad praktiskt inriktad. Uppgifter under kursen kräver att du som deltagare aktivt använder din förmåga och erfarenhet i nya situationer. Du utvecklar nya färdigheter inom områden där du själv upplever svagheter. Kursen har en tydlig röd tråd, men handledarna anpassar aktiviteter och uppgifter efter gruppens behov.

UGL bygger på vissa grundläggande värderingar, bl.a. att människan är organisationens viktigaste tillgång, att samarbete ska präglas av öppenhet, förtroende, omtanke och gemenskap samt att gruppens samlade resurser är avgörande för hur uppgifter löses.

Utbildningen syftar till att du som ledare och gruppmedlem ska utveckla din förmåga att skapa de betingelser som gör att medarbetarnas personlighet, kunskaper, intressen, initiativkraft och vilja till samarbete tillvaratas för att på bästa sätt genomföra uppdraget och nå målen.

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas som människa, medarbetare och ledare.

Mål

Målet med utbildningen är att ge kunskaper för att kunna

  • arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
  • kommunicera tydligt och direkt
  • förstå känslors inverkan på individ- och gruppnivå
  • ta och ge utvecklande feedback
  • förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
  • urskilja olika stadier i en grupps utveckling och ditt eget förhållningssätt
  • förstå behovet av olika ledarstilar.

Metod

Kursmetodiken är i hög grad praktiskt inriktad där deltagarna löser olika uppgifter enskilt och i grupp. Genom reflektion och dialog kring dessa upplevelser nås ofta en ökad självinsikt. Den förståelsen ger deltagaren en större förmåga att nå resultat i samspel med andra och i nya situationer. Kursen har en tydlig röd tråd, men handledarna anpassar aktiviteter och uppgifter efter gruppens behov.

UGL bygger på vissa grundläggande värderingar, bl.a. att människan är organisationens viktigaste tillgång, att samarbete ska präglas av öppenhet, förtroende, omtanke och gemenskap samt att gruppens samlade resurser är avgörande för hur uppgifter löses.

Utbildningen syftar till att du som ledare och gruppmedlem ska utveckla din förmåga att genomföra uppdrag och nå mål genom att tillsammans med medarbetarna på bästa sätt ta tillvara olika personligheter, kunskaper, intressen, initiativkraft och vilja till samarbete.

Plats för utbildningen

Kursen ges på vackra Lejondals slott, ca 45 minuter från Stockholm. https://lejondalsslott.se

 

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt övernattning med helpension från måndag kl.10.30 till fredag 15.00.

UGL-utbildningen genomförs i samarbete med "Här och Nu ledarskap".

För mer information

Välkommen att ringa oss för mer information på 08-600 62 00 eller mejla till info@foretagsuniversitetet.se.

Kursledare

STOCKHOLM

Malin Tappert Thurdin

Malin Tappert Thurdin är processledare inom ledarskap och grupputveckling med många års erfarenhet både i Sverige såväl som internationellt. Hon har verkat inom såväl privat som offentlig verksamhet, och som anställd och chef. I sitt arbete är hennes ledstjärna acceptans för varandras olikheter och att se varje individs unika potential.

Albert Lannerstad

Albert Lannerstad är organisations- och ledarutvecklare med bakgrund som chef, vd och styrelseledamot från flera olika branscher. Albert är också digital strateg och fungerar som rådgivare åt organisationer om hur de blir framgångsrika i digital kommunikation.