Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Personlig utveckling och (själv)ledarskap – gå en UGL

Få kurser är möjligen så mytomspunna som UGL - ändå är UGL lika aktuellt som tidigare och om möjligt ännu viktigare än någonsin. De flesta behöver ju utveckla sig själva och alla vinner på att få ökad förståelse för gruppdynamik, konflikthantering och feedback.

Folkuniversitetets årliga barometer ”Mitt i karriären” bland landets 40–55-åringar visar att 50 procent skulle vilja lära sig att bättre utnyttja sina styrkor och talanger i arbetslivet. 18 procent efterlyser personlig utveckling och 15 procent vill lära sig mer om ledarskap.

Vad passar då bättre än att gå en UGL-kurs – Utveckling Grupp Ledare? Det ligger onekligen i tiden att Företagsuniversitetet nu kan erbjuda UGL-kurser för såväl chefer som medarbetare, de facto alla som vill utveckla sig i sitt ledarskap, i sitt medarbetarskap och ytterst som människa!

Boost för arbete, samspel och människa
På 1980- och 1990-talen var UGL-kurser arbetslivets stora "snackis" men uppmärksamheten har möjligen planat ut litet med åren. Däremot har kurserna varken blivit färre eller intresset mindre.

Grundtanken är densamma då som nu, nämligen att UGL ska vara upplevelsebaserat med många tillfällen till egen reflektion. Däremot har innehållet utvecklats. Ungefär vart fjärde år sker, utifrån ny forskning, större förändringar i innehåll och uppgifter.

– UGL är sannolikt en av de mest genomförda ledarskapsutbildningarna i Sverige, intygar Jan Ingerlund, en landets mest erfarna UGL-handledare.  

– Däremot är det inte bara en ledarskapskurs. Visst är det viktigt att chefer och ledare har förståelse för samspelet mellan människor - men UGL passar alla som vill utvecklas som människor. Det fungerar ofta som en boost för den personliga utvecklingen, betonar han.

Bestående minne och lärdomar
Att gå en UGL-kurs är ingenting man glömmer. Tvärtom, det blir ett bestående minne. Kursen genomförs koncentrerat på internat i fem dagar.

– Det finns en del rövarhistorier om UGL som kanske berättats från person till person. Sanningshalten kan ha blivit mindre ju mer upplevelserna har återberättats, säger Jan Ingerlund.
– Däremot kan en UGL-vecka vara en stark upplevelse. Du får nya insikter om hur du själv och andra fungerar, vad som händer i grupper och vad som påverkar oss som människor, vilka värderingar, känslor och drivkrafter vi har.

– Vi brukar säga att man ska vara vid god psykisk balans när man går UGL, alltså inte precis när man exempelvis genomgått en personligt känslig eller tung tid.

Det finns ytterligare en ”regel” kring UGL-kurserna och det är att man inte ska gå kursen tillsammans med en chef eller nära kollega.

– Det är bra om hela arbetsgrupper går UGL men viktigt att man delar upp sig i olika kursomgångar. Om man känner någon annan i gruppen väldigt väl kan det göra det svårare att få samma effekt av kursen, poängterar Jan Ingerlund.

Försvarshögskolan står för kvalitetssäkringen
Konceptet UGL har utvecklats och ägs av Försvarshögskolan och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Alla UGL-handledare utbildas och certifieras av Försvarshögskolan.

Det finns i dag ett par hundra certifierade UGL-handledare och det som utmärker handledarna i Företagsuniversitetets UGL-kurser är bland annat att de har genomfört UGL-kurser i över 15 år. Jan Ingerlund har dessutom certifierat många av landets verksamma UGL-handledare och sitter med som representant i Försvarshögskolans samverkansråd.

– Vi är också en av få aktörer som genomför UGL på engelska, vilket är bra i dag när många svenska företag har engelska som koncernspråk eller engelskspråkiga anställda i Sverige eller internationellt, avslutar han.

        
Frågor kring UGL? Ring Företagsuniversitetet!

Läs mer här!