Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Kompetensbaserad rekrytering

– för dig som vill träffa rätt i rekryteringen

 • Så rekryterar du utifrån kravprofilen
 • Ställ rätt frågor för att få rättvisande svar
 • Förbered dig för en lyckad intervju
 • Referenser som ger rätt bild av kandidatens kompetens
Kompetensbaserad rekrytering

För dig som vill träffa rätt i rekryteringen

Rekrytera utifrån kravprofilen

Att rekrytera personal är en kostsam och viktig investering. En lyckad rekrytering förutsätter en korrekt utformad kravprofil, som verkligen speglar organisationens behov och den sökandes kompetens.

Genom att strukturera processen och använda relevanta urvalsmetoder ökar dina förutsättningar att genomföra en rekrytering med ett lyckat resultat för båda parter.

En strukturerad metod som fungerar

På Företagsuniversitetets kurs "Kompetensbaserad rekrytering" lär du dig en strukturerad metod för rekrytering, som hjälper dig att kartlägga den sökandes personlighet och kompetens och därmed ökar dina chanser att hitta rätt person för tjänsten.

Välkommen till en mycket efterfrågad och högt uppskattad kurs med mycket "hands on"!

Program

Dag 1

Vad händer på rekryteringsmarknaden?

 • trender och nyheter inom rekrytering
 • hur påverkas vi av nya tekniska möjligheter?

Kompetensbaserad rekrytering

 • hur kan man definiera kompetensbaserad rekrytering?
 • hur arbetar man strukturerat och kompetensbaserat?
 • varför bör man arbeta strukturerat och kompetensbaserat?

Kompetensbegreppet och beteendedefinitioner

 • kompetensdefinition
 • beteendeindikatorer
 • beteendeankare

Fem rekryteringsprinciper

 • principen om icke-diskriminering
 • principen om likabehandling
 • principen om transparens
 • principen om bedömning på relevanta faktorer
 • principen om ömsesidighet

Bedömning

 • olika typer av bedömning
 • vilka bedömningsskalor kan man använda?
 • hur kan intervjuareffekter påverka resultatet av intervjun?
 • användning av bedömningsmatriser

Urvalsmetoder

 • olika urvalsmetoders träffsäkerhet
 • att tänka på när man väljer urvalsmetod

Dag 2

Arbetspsykologiska tester

 • hur kan man definiera personlighet och begåvning?
 • olika typer av personlighetsteorier
 • vilka personlighetstester finns att tillgå?
 • vilka begåvnings- och färdighetstester kan användas?

Intervjun – den vanligaste urvalsmetoden

 • skillnaden mellan strukturerad och ostrukturerad intervju
 • hur kopplar man kriterierna i kravprofilen till frågorna i intervjun?
 • hur utarbetar man beteendeinriktade frågor enligt CAR-metoden?

Referenser

 • utarbeta frågor som är relevanta och kopplade till kravprofilen
 • användning av bedömningsskalor i referenstagning

Praktiska övningar under kursen

Under kursen kommer du att få:

 • prova på en modell som går ut på att identifiera och definiera beteendekompetenser
 • bygga beteendeinriktade frågor för att utforska kriterierna i kravprofilen
 • se en intervju och göra enskild bedömning av kandidaten samt kalibrera bedömningen

Fakta

Deltagare

Medarbetare på HR-avdelningen, rekryterare och chefer som vill öka träffsäkerheten i rekryteringen.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • öka träffsäkerheten i rekryteringen
 • strukturera intervjun
 • ställa frågor som kartlägger beteende och kompetens
 • få fram användbar information vid referenstagning
 • göra bedömningar i relation till kravprofil och andra kandidater.

Metod

Utbildningen kombinerar teori med praktiska intervjuövningar, diskussioner och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Gabrielle Ödhammar

Gabrielle Ödhammar är leg. psykolog med inriktning mot Arbete & Organisation. Hon har flera års erfarenhet av att arbeta som konsult inom rekrytering, urval och kompetensförsörjning mot ett flertal branscher.  Hon har tidigare varit ansvarig för Talent- och Performance management på Business Sweden samt globalt rekryteringsprocess-ansvarig på Nordea. Hon arbetar idag som ansvarig för Talent Planning på Group People på Nordea.