Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Arbetsmiljö

– för det nya arbetslivet

 • Hållbar prestation för en framgångsrik verksamhet
 • Förebygg och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling
 • Fånga upp tidiga signaler på stressrelaterad ohälsa
 • Det inkluderande ledarskapet
 • Digital arbetsmiljö
Arbetsmiljö - utbildning

Skapa en positiv arbetsmiljö som främjar både hälsa och affärer

Företagsintern utbildning i arbetsmiljö för chefer och HR

Det finns många arbetsmiljökurser på marknaden. Många kurser som ger kunskaper om lagar, arbetsgivaransvar och stresshantering. Men Företagsuniversitetet har tagit arbetsmiljön till nästa nivå där vi fokuserar på hållbar hög prestation och ett inkluderande ledarskap. För vi vet att en organisation som ser till att medarbetarna mår bra och kan prestera långsiktigt också har mycket större chanser att skapa goda resultat och lyckas i affären. Med ett rykte som bra arbetsgivare kan du dessutom locka till dig de allra bästa talangerna – och arbetsmiljöarbetet blir en del i företagets Employer Branding.

Kursen ges företagsinternt och anpassas efter din organisations specifika behov och önskemål. Om du vill veta mer eller beställa en utbildning, välkommen att kontakta Camilla Godén på 08-600 62 00 eller camilla.goden@foretagsuniversitetet.se.

Program

Kursinnehåll

Kursen skräddarsys för din organisation, men delar som oftast ingår är:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Ledarskapets betydelse för en god arbetsmiljö
 • Hälsofrämjande arbete

Om kursdeltagarna redan har de mer formella kunskaperna om lagar och regler ägnar vi kursen åt fördjupning, konkretisering och case-baserade diskussioner.

Efter utbildningspasset

Om så önskas kan vi förstärka implementering av de nya kunskaperna med hjälp av vår digitala coach i Knowly. Deltagarna gör en egen handlingsplan i sina telefoner eller datorer och får påminnelser och uppföljning via sms.

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och HR-chefer som har ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska veta vilket ansvar du som chef och arbetsgivare har samt att du ska ha kunskaper som behövs för att:

 • skapa förutsättningar för en arbetsmiljö som främjar både hälsa och affärer
 • förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling
 • upptäcka tidiga signaler på stressrelaterad ohälsa
 • konstruktivt hantera både kort- och långtidssjukfrånvaro

Metod, upplägg och digitalt stöd

Utbildningen anpassas naturligtvis efter din organisations specifika behov och önskemål men basupplägget består av tre steg: före, under och efter. Vi använder det digitala verktyget Knowly för att förbereda, förstärka och se till att de nya kunskaperna tillämpas i det dagliga arbetet.

Kontakt

Om du vill veta mer om eller beställa vår arbetsmiljöutbildning är du välkommen att kontakta Camilla Godén, 08-600 62 00.