Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

"Vårt mål är att ha noll olyckor och ingen arbetsrelaterad ohälsa"

Benny Cederlund är arbetsmiljöspecialist på E.ON och ansvarar bland annat för arbetsmiljöutbildningar och arbetsmiljöledningssystemet. Vi har ställt några frågor till Benny om E.ONs arbetsmiljöarbete och de många utbildningar som man sedan 2008 har genomfört tillsammans med Företagsuniversitetet.

BennyE.ON

Hur arbetar ni på E.ON med arbetsmiljö?

- För oss är arbetsmiljöfrågorna jätteviktiga. Vårt mål är att ha noll olyckor och ingen arbetsrelaterad ohälsa. Vi driver ett kontinuerligt arbete för att nå målet och utbildningarna vi har i Företagsuniversitetets regi är en del i helheten. Att erbjuda en god arbetsmiljö är inte bara viktigt för våra befintliga medarbetare, det stärker även vår möjlighet att attrahera ny kompetens. Vi brukar tala om att vi har en ”Caring Culture”. Och det vill vi ska omfatta alla, både våra medarbetare, kunder och leverantörer och alla andra som kommer i kontakt med oss på E.ON.

Vad tjänar ni på att arbeta aktivt för en bra arbetsmiljö?

- Det kan vara svårt att sätta siffror på hur mycket vi tjänar ekonomiskt på förebyggande arbetsmiljöarbete, men vi vet att enligt forskningen ger varje krona man investerar i att skapa en god arbetsmiljö två tillbaka.

 

Hur ser ni på samarbetet med Företagsuniversitetet?

- Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Företagsuniversitetet. Kurserna får höga betyg i utvärderingarna, innehållet är relevant och kursledarna kunniga med egen praktisk erfarenhet. Det är också positivt att vi i dialog med Företagsuniversitet har kunnat skräddarsy våra utbildningar så att de passar just oss och våra specifika behov och önskemål. Det gör att våra chefer och skyddsombud kan ta med sig kunskaperna direkt ut i det dagliga arbetet med rutiner och ledningssystem.