Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

 Kunderna uppskattar vårt ledarskapsperspektiv!

Kerstin Weijlid 2 - Copy (003)

Kerstin Wejlid, kursledare och föreläsare

"Idag ser vi stigande sjuktal, framförallt kopplat till stressrelaterade sjukdomar. Samtidigt talar politiker för en högre pensionsålder.

Företag som vill vara attraktiva som arbetsgivare och erbjuda en modern arbetsplats måste arbeta systematiskt med att ständigt förbättra sin arbetsmiljö.

Chefens utmaning blir att hitta en balans mellan att motivera sina medarbetare, hålla målfokus och samtidigt förebygga ohälsa och minska sjuktalet.

Företagsuniversitetets kursledare har erfarenhet från olika branscher och delar med sig av sitt sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor.

De har själva upplevt utmaningen att som ledare efterleva lagar och avtal, företagets värderingar och policy och samtidigt driva verksamheten framåt. Det uppskattar våra kunder."