Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Projektadministratör

– för effektiv projektadministration

 • Projektprocessen och administrationen kring den
 • Skapa effektiva rutiner, organisera och kommunicera
 • Så administrerar du informationsflödet
Projektadministratör

För dig som vill stödja projektet med effektiv administration

Skapa effektiva rutiner i projektet

Behöver du bli bättre på att skapa effektiva rutiner för arbetet i projektgruppen? En förutsättning för riktigt lyckade projekt är att administrationen fungerar. Det innebär att din roll som projektadministratör är att skapa stödrutiner för gruppen, att administrera informationsflödet och att organisera och följa upp arbetet.

Aktuella kunskaper, effektiva verktyg och praktisk träning

Den här kursen ger dig grundkunskaperna i projektarbete. Du lär dig hur du kan medverka till att projektarbetet fungerar smidigt och effektivt med hjälp av god organisation och kommunikation.

Du får även kännedom om olika typer av möten, hur man upprättar en kommunikationsplan och vilken projektdokumentation som ska skrivas.

Program

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Kursintroduktion

Vad är ett projekt?

 • definition av vanliga projekttermer och begrepp
 • roller och ansvar i projektet
 • projektets olika faser
 • formulera mål och syfte

12.30Lunch

13.30Projektets intressenter

 • göra intressentanalys
 • hur ska vi hantera olika intressenter

Projektadministration och rollen som projektadministratör

 • vad ska administreras i ett projekt?
 • vad ingår i projektadministratörens roll?
 • använder jag min tid rätt?

17.00Dag 1 avslutas

Dag 2

09.00Projektgruppen

 • samarbeta i projektgruppen
 • öka förståelsen för att vi är olika
 • gruppens utvecklingsfaser
 • ta fram spelregler för bättre samarbete

Projektdokumentation

 • beslutspunkter och beslutsdokument bl.a. – uppdragsbeskrivning – förstudierapport – projektplan – tidplan – uppföljning av kostnader och resurser – slutrapport

11.30Lunch

12.30Kommunikation i projektet

 • vad underlättar/försvårar kommunikationen?
 • upprätta kommunikationsplan

Planering av möten och seminarier

 • olika typer av möten
 • förberedelse – genomförande – uppföljning

Summering och utvärdering

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till assistenter, sekreterare, samordnare, handläggare och andra som arbetar med projektadministration.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • skapa effektiva rutiner för arbetet i projektgruppen
 • medverka till att projektgruppens arbete fungerar smidigt
 • administrera informationsflödet inom ett projekt.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

 

Kursledare

STOCKHOLM

Marie Bohlin

Marie Bohlin är civilingenjör, kommunikatör och coach med över 25 års erfarenhet av projektledning, affärsverksamhet, kundfokus och människors drivkrafter. Hon har arbetat som chef och projektledare inom svensk industri samt med strategisk och praktisk kommunikation. Hon är författare till boken "Viljans Väg" om yttre och inre ledarskap.