Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Effektiva administrativa processer

– effektiva administrativa flöden och arbetssätt

 • Skapa effektiva administrativa processer
 • Hög förändringsförmåga med agila metoder
 • Framgångsfaktorer: konkreta verktyg, modeller och principer
 • Förbättra organisationens resultat försätter engagerade medarbetare
Lean Administration

Alla verksamheter har ett stort antal administrativa processer – både huvudprocesser (t.ex bankens handläggning av låneansökning eller en kommuns handläggning av ett byggnadslov) och stödprocesser (t.ex fakturering och lönesystem).

Den snabbt föränderliga värld vi lever i ställer krav på effektivitet i verksamheten samtidigt som vi ska arbeta med ständiga förändringar och förbättringar. Med en klok kombination av Lean och agila metoder kan man öka sin förmåga och nå framgång. Lean för att hantera kvalitet och resursoptimering, agila metoder för att skapa en hög förmåga till snabb anpassning till både interna och externa förändringar. Vidare ska organisationens processer och arbetssätt möjliggöra ett ledarskap som gynnar medarbetarnas trivsel och utveckling.

En allt mer avgörande konkurrensfaktor är kundens upplevelse av service och bemötande. Undersökningar visar att stabila processer och flöden med få eller inga störningar och avvikelser skapar goda förutsättningar för medarbetarna att just skapa den upplevelsen i mötet med kunden. Hur många gånger har man inte som kund upplevt onödig väntan t.ex vid incheckning i hotellet eller när man ska serva bilen?

Så används Lean och agila metoder praktiskt

I den här kursen går vi bland annat igenom de principer och modeller som Lean bygger på och visar hur Lean och agila metoden kan användas för att effektivisera verksamheten, skapa en hög och jämn kvalitet och – inte minst viktigt – en arbetsplats som möjliggör både arbetsglädje och utveckling.

Du kommer inledningsvis få spela det populära och pedagogiska Lean flödes-spelet som garanterat ger flera aha-upplevelser. Du får även tips på hur ni kommer i gång med Lean och agila metoder, vilka utmaningarna är, hur den dagliga styrningen kan gå till med exempelvis Lean-tavlor och hur du kan skapa effektiva administrativa processer och en kultur för ständiga förbättringar på arbetsplatsen.

Du får också arbeta med konkreta case under kursen.

Program

Dag 1

Introduktion och bakgrund

 • Lean Flödes-spelet
 • lär dig genom att göra, reflektera och koppla till egen verksamhet

Kunden i centrum

 • hur bygger vi en process som gör att vi får nöjda kunder?

Processer, flöden och aktiviteter

 • varför processperspektiv?
 • värdeflödesanalys
 • aktiviteter och avvikelser
 • hur mäter vi processer?

Kvalitetssäkring

 • så förebygger du fel och brister
 • att göra rätt från början
 • drivkrafter hos medarbetarna

Agila metoder - vad är det och varför?

 • agila metoder i en processorienterad verksamhet
 • agilt förhållningssätt vid styrning av verksamheten
 • VUCA World – att hantera oväntade och snabba förändringar
 • Kanban, Time boxing, Mind set m.m.

Reflektion och kopplingar till den egna verksamheten

Dag 2

Återblick dag 1

Att arbeta med ständiga förbättringar

 • strukturerat förbättringsarbete
 • att arbeta med pulsmöten
 • praktiska verklighetsbaserade cass

Agila metoder och ständiga förbättringar

 • teambaserat arbetssätt - att jobba i lag
 • att arbeta med flöden: införande och ledarskap
 • att komma igång och framgångsfaktorer
 • Daglig styrning mha visualisering

Verktygslådan

 • 5 varför, 5 S
 • PDCA-cykeln, PICK-chart, ECRS m.fl

Hantera förändringsmotstånd

 • Att leda och vara i förändring
 • Motstånd är naturligt – och kan användas konstruktivt

Reflektion, diskussion och slutsatser

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som vill effektivisera företagets administrativa processer och få tillgång till ett kraftfullt verktyg som förbättrar organisationens resultat och skapar mer engagerade och ansvarstagande medarbetare.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • skapa effektiva administrativa rutiner och processer
 • diskutera Lean Administration och ett processinriktat arbetssätt med ledningsgrupper och medarbetare
 • praktiskt skapa arbetssätt, rutiner och processer som leder till bättre resultat samt engagerade och ansvarstagande medarbetare.

Metod

Input – praktisk tillämpning – reflektion. Första kursdagen får du spela Lean-spelet, ett spel som ger praktisk förståelse och träning i Lean Administration. Vi tar ett helhetsgrepp på ditt lärande genom att ge möjlighet att tänka efter före och skapa uppföljning efter kursen.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Fredrik Fleetwood

Fredrik Fleetwood har en bakgrund som specialist, chef och vd inom bank- och IT-branschen. Idag stödjer han ledningsgrupper och arbetslag att utveckla sin teamförmåga genom kommunikation, samarbete och konflikthantering. Med ett fokus på individens potential till utveckling stödjer han gruppens förmåga att skapa ökad arbetstrivsel och förmåga till goda resultat.

Inspirerad av bl.a. Toyota sätter han aktiviteter i ett flödesperspektiv och bygger en lärande organisation utifrån ett strukturerat förbättringsarbete. Fredrik har hjälpt både företag och myndigheter/kommuner/sjukhus att införa Lean och Lean ledarskap.