Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Dataanalys och Business Intelligence för ekonomer

– Big Data och affärsnära dataanalyser

 • Lär dig göra affärsnära dataanalyser
 • Så samlar du in, förädlar och omvandlar data till användbara beslutsunderlag
 • Verktyg, begrepp och processer
Dataanalys och Business Intelligence

Från databas till beslutsunderlag

Få kunskaper som gör att du kan analysera och omvandla data till beslutsunderlag

I dag finns möjligheten att samla in stora mängder data och information på företag, myndigheter och i organisationer. Det kan vara information som rätt tolkad och använd kan vara till stor nytta, till och med ovärderlig, i arbetet med till exempel verksamhets- och marknadsplanering, framtidsstrategier och prioriteringar.

På den här utbildningen får du kunskaperna du behöver för att kunna göra affärsnära dataanalyser; det vill säga samla, förädla och omvandla data i en databas till tydliga, säkra och användbara beslutsunderlag i form av rapporter och dashboards. Du får lära dig tekniken och de verktyg dataanalys och Business Intelligence bygger på, men även de mjukare delarna för att kunna presentera och tolka data på att användbart sätt.

Utbildningen är upplagd i tre block om två dagar med cirka en månad mellan varje block. På det sättet har du möjlighet att mellan kurstillfällena testa och tillämpa dina nya kunskaper i praktiken, i ditt eget arbete.

Fördjupad insikt i olika BI-verktyg

Utbildningen vänder sig till dig som behöver kunna samla, presentera och analysera olika typer av data och fokuserar på att lära ut en process och ett arbetssätt och visa på olika sorters verktyg man kan använda. Vi belyser olika sorts exempel på utdata/slutanalyser, baserat på olika perspektiv och syften. Likheten i processen – och skillnaderna i slutunderlag – blir en insikt i sig under kursens gång

Välkommen till en aktuell och mycket praktisk utbildning i dataanalys och Business Intelligence!

Den första kursdagen i varje block startar kl 10.00 och slutar kl 17.00 och andra dagen i varje block startar kl 9.00 och slutar kl 16.00.

Program

Block 1

Det första blocket syftar till att ge bakgrunden och att introducera grundläggande begrepp och frågeställningar inom dataanalys och Business Intelligence. Vi tittar på verktygen vi har tillgång till och jämför med alternativ. De olika processer som av tradition ofta hanteras av Spreadsheets många funktionaliteter analyseras och vi blickar fram mot hur detta kan uppnås med nyare metoder. Hur grafer i grunden är uppbyggda och vad en dashboard innebär tas också upp.

Vad är en dataanalys?

 • introduktion, bakgrund och syfte
 • våra verktyg
 • vad är dataanalys?
 • vad är affärsanalys?
 • storytelling, prognoser och nuläge
 • olika datakällor
 • egen affärsdata och allmän data
 • dashboard och rapport
 • andra kanaler för analys
 • använda färdiga rapporter i webblösningar

Samla in data

 • datalager
 • presentationslager
 • tabeller och dataområden
 • datatvätt
 • anpassade tal- och datumformat
 • funktionshantering
 • Pivottabellers uppbyggnad
 • olika metoder för filtrering
 • villkorsstyrda format
 • visualiseringar
 • ett diagrams beståndsdelar

Block 2

Här utgår kursen från den tekniska grunden – det som bygger upp en solid datamodell ur vilken man kan bygga vidare och skapa effektiva visualiseringar. Hur en databas uppbyggd är från grunden och hur man utvinner rätt data därifrån och hur skapar man möjligheten till komplexa analysmetoder ges mycket utrymme.

Strukturera data

 • plattformen Power BI
 • PBI Desktop
 • Power Pivot
 • Power Query
 • datamodellen
 • relationsdatabasens grundprinciper
 • normaliserad, denormaliserad data
 • stjärnschema
 • databasformler
 • mått, KPI:er, nyckeltal
 • filtreringsfunktioner, DAX-exempel

Skapa rapport

 • bygga dimensioner
 • Time Intelligence
 • visualisera i PBI Desktop
 • bygga rapporter
 • data drilling i praktiken
 • bland bubblor och kartor
 • ut ur boxen: PBI Services
 • användarens perspektiv
 • interaktivitet, kontroller, utsnitt
 • uppdatering, schemaläggning
 • automatisering – kodningsmetodik

Block 3

Här fokuserar vi på analys ur verksamhetens eget perspektiv. Vi utgår från praktiska frågeställningar och visualiserar de tekniska begreppen till olika typer av analytisk data. Vi tittar på hur man bör framställa data och ger exempel på vad man bör undvika, tar upp frågeställningar kring vad som är meningsfull data för beslutsunderlag samt hur AI kan underlätta och skapa nya möjligheter i analysarbetet.

Visualiseringar

 • jämföra olika visualiseringar
 • metodik från källa till resultat
 • gör en tydlig dashboard
 • do's and dont's
 • komplexa diagram
 • när används vilket diagram?
 • case från verkligheten
 • storytelling i praktiken
 • prognoser
 • statistiska grundbegrepp
 • histogram och målgrafer

Analysera data

 • vanliga scenarier
 • vinst visavi omsättning
 • visualisering för marknaden
 • lönsamhet
 • hantera undantag/avvikelser
 • upprepningar, engångsfall
 • visualiseringar för det egna utbudet
 • vilka slutsatser kan man dra?
 • hur avgöra datakvalitet?
 • en blick framåt: AI och ML

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till alla som har behov av att kunna samla, förädla, tolka och presentera data för tydliga och säkra beslutsunderlag. Du kan vara t.ex. controller eller ekonomichef.

Mål

Utbildningens mål är att ge kunskaper som behövs för att:

 • ha inblick in grundläggande begrepp inom Business Intelligence Data Analytics eller Affärsnära dataanalyser
 • kunna följa och hantera ett dataflöde från källa (databas) till beslutsunderlag (rapporter och dashboard)
 • framställa egna analysrapporter, eller kravställa mer komplexa rapporter
 • förstå behovet av och möjligheterna med dataanalys ur olika perspektiv

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha allmän datorvana. Det är en fördel, men inget krav, om du har arbetat tidigare i Excel.

Metod

I utbildningen kombinerar vi föreläsningar med många praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Övrigt

Första dagen i varje block genomförs kl 10-17 och andra dagen i varje block kl 09-16.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Stefan Livstedt

Stefan Livstedt har en systemvetenskaplig examen från Stockholms universitet och arbetar sedan 1994 med IT-utbildningar (från grundkurser inom MS Officepaketet till certifieringskurser i programmering) och konsultation inom IT. Stefan är sedan 2017 kursledare på kursen "Systemvetenskap för arkivarier". Han har en pedagogisk förmåga att göra tekniska processer begripliga för vanliga användare och har ofta varit länken mellan IT-avdelning och övriga medarbetare. Han brinner för att IT ska vara ett verktyg för organisationen – och inte tvärtom!