Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Excel - fortsättningskurs

– gör budget, kalkyler och prognoser i Excel

 • Fördjupa dina kunskaper i Excel
 • Lär dig finesserna och bli mer effektiv
 • Så gör du bättre underlag för säkrare analyser
Excel - fortsättningskurs

För dig som vill ta nästa steg och lära dig de mer avancerade funktionerna

På den här kursen får du som redan har arbetat en tid i Excel lära dig att använda Excels mer avancerade funktioner. Du lär dig att göra budget, kalkyler, prognoser och andra beräkningar snabbt, snyggt, säkert och med tydlig utformning.

Välkommen till en fortsättningskurs i Excel med mycket praktisk träning!

Program

Repetition av grunderna

 • absoluta, relativa och blandade cellreferenser
 • bladflikshantering
 • utskriftshantering

Diagram och bilder

 • skapa, redigera och formatera diagram
 • ändra diagramunderlag
 • kombinerade diagram

Excel-mallar

 • skapa mall
 • redigera mallar
 • hantera mallar
 • automallar/standardmallar

Talformatering

 • skapa och redigera egna talformat

Hantera funktioner

 • om-villkor
 • datum- och tidfunktioner
 • textfunktioner
 • leta-rad

Skapa definierade namn

 • använda namn i funktioner
 • redigera namn

Mer om villkorsstyrd formatering

 • använda inbyggd formatering
 • skapa
 • redigera
 • hantera

Sammanställa data

 • konsolidera
 • delsummor
 • länka data

Pivottabeller

 • skapa och redigera Pivottabeller/interaktiva tabeller
 • formatera
 • anpassa
 • göra mindre beräkningar
 • skapa Pivotdiagram

Introduktion till makrohantering

 • vad är VBA?
 • spela in makro
 • köra inspelade makron

Tips, tricks och frågor

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som har arbetat med Excel under en tid och vill lära dig mer för att kunna hantera större och mer komplexa datamängder i Excel. På kursen arbetar vi med Excel 365.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • använda genvägar, avancerade funktioner och kommandon
 • arbeta med flera kalkylblad samtidigt
 • analysera och se samband i stora kalkyler
 • skapa och använda enklare makron

Kursinnehåll

Du lär dig avancerade kommandon och funktioner. Kursen är av särskilt intresse för dig som vill kunna arbeta med flera filer samtidigt och bygga makron.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i Excel för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Vi ber dig ta med en egen dator. Se till att du har en fungerande version av Excel installerad. Vi kommer att dela ut filer att arbeta med under kursen. Det är då viktigt att era arbetsdatorer har möjlighet att ta in dessa. Datorn bör kunna anslutas till Internet – det kan vara bra om du kan nå din e-post ifall vi behöver maila filerna. Om det är tillåtet att använda USB-sticka behövs inte Internet. Fråga gärna din IT-avdelning om hjälp.

Om du inte har egen dator, hör av dig till oss så får du låna en från oss.

Tider

Kursdag 1: kl 10.00-17.00
Kursdag 2: kl 9.00-16.00

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Stefan Livstedt

Stefan Livstedt har en systemvetenskaplig examen från Stockholms universitet och arbetar sedan 1994 med IT-utbildningar (från grundkurser inom MS Officepaketet till certifieringskurser i programmering) och konsultation inom IT. Stefan är sedan 2017 kursledare på kursen "Systemvetenskap för arkivarier". Han har en pedagogisk förmåga att göra tekniska processer begripliga för vanliga användare och har ofta varit länken mellan IT-avdelning och övriga medarbetare. Han brinner för att IT ska vara ett verktyg för organisationen – och inte tvärtom!