Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

HR-chefsutbildning

– utbildning med fokus på strategi och effekt

 • Utveckla en kompetensbaserad personalstrategi
 • Arbeta proaktivt med värderingar för önskat beteende
 • Change Management, aktuell arbetsrätt och arbetsmiljö
 HR-chefsutbildning

För dig som vill stärka företagets viktigaste resurs

HR-chefens arbete är viktigare än någonsin och HR-frågorna några av de mest affärskritiska. Medarbetarna, deras kompetens och prestation avgör företagets framgång och framtid.

Som HR-chef måste du arbeta nära verksamheten, stötta cheferna, se till att nödvändig kompetens finns i organisationen och skapa förutsättningar för motiverade medarbetare och effektiva processer. Det är också viktigt att mer långsiktigt koppla HR-arbetet till organisationens mål och strategier.

För att lyckas är det viktigt att arbeta proaktivt och förstärka och uppmuntra beteenden och kompetenser som leder till en framgångsrik och hållbar företagskultur.

Företagsuniversitetets elva dagar långa, strategiska och praktiska HR-chefsutbildning ger dig en helhetsbild av HR-chefens arbete och ansvarsområden. Du får praktiska kunskaper och verktyg för att kunna arbeta med strategier, vision, värderingar och företagskultur. Dessutom lär du dig mer om kompetensbaserad rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljö samt att leda förändringsprocesser.

Välkommen till en både praktisk och strategisk HR-chefsutbildning som stärker dig i rollen som HR-chef idag!

Program

Block 1

HR-strategier och processer

Målet är att kunna analysera organisationens behov och nytta av strategier och processer inom Human Resources samt få verktyg för att förstå hur proaktivt och modernt HR-arbete gör skillnad.

 • analysera organisationens styrkor och förbättringsområden
 • utveckla och styra HR-strategier utifrån företagets behov
 • HR och Talent Management i fokus för ledningsgrupp och linjechefer
 • utforma en effektiv HR-funktion med tydliga roller
 • utforma policy och riktlinjer för medarbetare och arbetsplatsen
 • omvandla HR-strategier till konkreta processer
 • utveckla Employer Branding som röd tråd genom HR-processen
 • uppföljning och utvärdering av HR-processer

Block 2

Arbetsrätt

 • presentation av arbetsrätt
 • domstolar i arbetstvister
 • Lagen om medbestämmande i arbetslivet
 • Lagen om anställningsskydd
 • Diskrimineringslagen
 • Uthyrningslagen
 • viktiga tips för dig som är HR-chef

Strategiskt arbetsmiljöarbete

 • strategier och mål
 • lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för arbetsmiljö
 • HR:s roll och uppgifter
 • att stödja ledning, chefer och medarbetare

Block 3

Organisationskultur och värderingar

Målet är att bli medveten och aktivt arbeta med värderingar som påverkar organisationens resultat.

 • organisationens kultur och värderingar som styr beteenden
 • värderingsstyrning – utveckla ett önskat beteende i organisationen
 • skapa förutsättningar för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare
 • CSR och hållbarhet – organisationens ansvar
 • lönsamt med mångfald i fokus

Block 4

Change management

Målet är att ge insikt i vad förändringsarbete innebär och kunskap om olika sätt att framgångsrikt genomföra en förändringsprocess.

 • vad är organisationsförändring?
 • så vet man vad som behöver förändras
 • organisationsförändringsmodeller
 • organisationsutveckling
 • att förstå och hantera motstånd mot förändring
 • praktisk tillämpning av en organisationsförändringsmodell

Block 5

Kompetensbaserad rekrytering

Målet är att kunna använda sig av kompetensbedömning vid rekrytering och andra delar av HR-arbetet.

 • kompetensbaserad rekryteringsstrategi
 • öka träffsäkerheten i rekryteringen
 • kompetensbaserad intervju
 • ställa frågor som kartlägger beteenden och kompetenser
 • få fram användbar information vid referenstagning
 • göra bedömningar i relation till kravprofil

Digitalisering för HR

 • Inspirationsföreläsning med Erik Fors Andrée

Så går vi vidare – summering

 • från teori till praktik – hur får vi resultat av vårt HR-arbete?
 • redovisning av egna case
 • summering av kursen

Din egen handlingsplan och den virtuella coachen Knowly

Du skriver din handlingsplan i din smartphone eller dator och utser en egen coach. När du kommer tillbaka till arbetet påminner och coachar den virtuella coachen dig och hjälper dig att genomföra din handlingsplan.

 

Fakta

Deltagare

HR-chefer, HR Business Partners, HR-specialister och andra som har några års erfarenhet av praktiskt HR-arbete.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • utforma HR-strategier utifrån företagets strategier och mål
 • utveckla ett proaktivt HR-arbete som ger konkreta resultat och effekter i verksamheten
 • förstärka din roll som HR-chef i organisationen
 • öka medvetenheten om hur värderingar och kompetens påverkar verksamhetens resultat.

Digitalt stöd och den virtuella coachen Knowly

För att förstärka och effektivisera lärprocessen använder vi Learnifier som digitalt stöd under utbildningen. I slutet av utbildningen får du skriva din egen handlingsplan i verktyget Knowly där en virtuell coach påminner och coachar dig för att underlätta implementeringen av din handlingsplan.

Litteratur

I kurspriset ingår boken "Rekrytering och urval - Teori och praktik" av Gunilla Andersson, Nils Hallén och Patrick J. Smith.

Metod

Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar, arbete med verklighetsbaserade case, diskussioner och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Arnold Bergman är diplomerad personalvetare och har under många år arbetat på Siemens och Systembolaget. Som HR-konsult har han jobbat i olika uppdrag för bl.a. idéburna organisationer, skolor, politiska partier och inom näringslivet. Han brinner för arbetsmiljö och särskilt frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arnold menar att "att aktivt arbeta med sin organisationskultur är ett sätt att förtydliga förutsättningar och förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ett starkt socialt stöd är en friskfaktor i organisationen och bidrar till att färre far illa och blir sjuka."

Nils Hallén

Nils Hallén har en bakgrund som HR-chef och vd, han har också en gedigen erfarenhet från rollen som rekryterings- och outplacementkonsult. Nils arbetar idag huvudsakligen med utbildning och rådgivning inom ledarskap och HR.

Gunilla Andersson

Gunilla Andersson har under många år arbetat som HR-chef inom läkemedelsindustrin, både i Sverige och Kanada. Hon har dessutom arbetat som headhunter och rekryteringskonsult. Gunilla arbetar idag som konsult och utbildare inom HR och ledarskap.

Erik Fors-Andrée

Erik Fors Andrée är entreprenör och föreläsare. Han driver bland annat företaget Cruited och har en bakgrund som vd och projektledare inom bland annat juridik, offentlig sektor och redovisning. Under flera år har han jobbat med sociala medier i sitt ledarskap och som plattform för utveckling av organisationen, affären och kundrelationen.

Patrik Westerlund

Patrik Westerlund är advokat med specialkompetens inom bland annat straffrätt och arbetsrätt. Han har mångårig erfarenhet av att företräda klienter i domstol i såväl brottmål som arbetstvister. Patrik har även mångårig erfarenhet som föreläsare och strävar efter att göra juridiken lättförståelig och att omsätta den till praktiskt tillämpar kunskap.

Åsa Stenborg

Åsa Stenborg är strategisk rådgivare till organisationer som arbetar med omställning mot hållbarhet. Hon är civilekonom och har bland annat varit generalsekreterare för Det naturliga steget. Hon har bred erfarenhet från olika sektorer och har förmåga att kombinera visionärt arbete med konkret uppföljning. Åsa är en van föredragshållare med kapacitet att utmana och engagera. Hon är grundare av CSR-pod där företags hållbarhetsengagemang debatteras och granskas.