Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

HR-chefsutbildning

– utbildning med fokus på strategi och effekt

 • Utveckla en kompetensbaserad personalstrategi
 • Arbeta proaktivt med värderingar för önskat beteende
 • Change Management, aktuell arbetsrätt och arbetsmiljö
 HR-chefsutbildning

För dig som vill stärka företagets viktigaste resurs

Fokus på affärskritiskt HR-arbete

HR-chefens arbete är viktigare än någonsin och HR-frågorna några av de mest affärskritiska. Medarbetarna, deras kompetens och prestation avgör företagets framgång och framtid.

Som HR-chef måste du arbeta nära verksamheten, stötta cheferna, se till att nödvändig kompetens finns i organisationen och skapa förutsättningar för motiverade medarbetare och effektiva processer. Det är också viktigt att mer långsiktigt koppla HR-arbetet till organisationens mål och strategier.

För att lyckas är det viktigt att arbeta proaktivt och förstärka och uppmuntra beteenden och kompetenser som leder till en framgångsrik och hållbar företagskultur.

Aktuella kunskaper, praktiska verktyg och tillämpning

Företagsuniversitetets elva dagar långa, strategiska och praktiska HR-chefsutbildning ger dig en helhetsbild av HR-chefens arbete och ansvarsområden. Du får praktiska kunskaper och verktyg för att kunna arbeta med strategier, vision, värderingar och företagskultur. Dessutom lär du dig mer om kompetensbaserad rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljö samt att leda förändringsprocesser.

Välkommen till en både praktisk och strategisk HR-chefsutbildning som stärker dig i rollen som HR-chef idag!

Program

Block 1

HR-strategier och processer

Målet är att kunna sätta upp en affärsmodell för HR samt en strategi för att möta framtida behov och mål. Att kunna vara tydlig med vad HR-funktionen skall leverera och hur processer och tjänster ska se ut framöver.

 • nulägesanalys av värdeskapande aktiviteter
 • utveckla och styra HR-strategier utifrån organisationens behov
 • HR-funktionens roll i verksamheten och HR:s roll i ledningen
 • krav som ställs på HR-funktionens arbete
 • samarbetet mellan HR och linjechefer
 • fallgropar för HR-funktionen
 • trendspaning inom HR: agilt HR, millenniegenerationen, AI
 • medarbetarens nya roll – självledande team
 • HR-nyckeltal

Block 2 - online

Arbetsrätt

 • presentation av arbetsrätt
 • domstolar i arbetstvister
 • Lagen om medbestämmande i arbetslivet och kollektivavtal
 • Lagen om anställningsskydd
 • Diskrimineringslagen
 • Uthyrningslagen
 • viktiga tips för dig som är HR-chef

Strategiskt arbetsmiljöarbete

 • strategier och mål
 • lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för arbetsmiljö
 • HR:s roll och uppgifter
 • att stödja ledning, chefer och medarbetare

Block 3

Organisationskultur och värderingar

Målet är att bli medveten och aktivt arbeta med värderingar som påverkar organisationens resultat.

 • hur grundläggs värderingar?
 • nationella kulturers olikheter
 • organisationens kultur och värderingar som styr beteenden
 • värderingsstyrning – utveckla ett önskat beteende i organisationen
 • modeller och verktyg för analys av den egna kulturen

CSR och hållbarhet – organisationens ansvar

 • vad innebär egentligen hållbarhet och CSR?
 • vad behöver HR göra inom hållbarhetsområdet?

Block 4 - online

Digital transformation och AI - förändrade förutsättningar för HR, ledare och medarbetare

Under den här dagen arbetar vi med vad den digitala transformationen kan innebära för företaget, för HR som funktion och för var och en som medarbetare och individ. Hur kan vi i rollen som HR-chef stötta andra chefer, ledare och organisationen i digitala frågor – och hur kan vi själva jobba mer digitalt?

 • digitalisering – vad kan det innebära?
 • AI-revolutionen: vad är artificiell intelligens, hur påverkar det mig? 
 • möjliga scenarier och konsekvenser för samhälle, medarbetare och organisationer
 • hur hittar du organisationens digitaliseringspotential? 
 • påverkar digitaliseringen våra förväntningar - och till och med värderingar? 
 • behöver jag som HR-chef ha koll tekniken? 
 • vad och hur gör de som lyckas?
 • hur förändras arbetslivet genom digitalisering?
 • vilka tekniska verktyg kan jag använda i min roll?

Change management

Målet är att ge insikt i vad förändringsarbete innebär och kunskap om olika sätt att framgångsrikt genomföra en förändringsprocess.

 • vad är organisationsförändring?
 • så vet man vad som behöver förändras
 • organisationsförändringsmodeller
 • organisationsutveckling
 • att förstå och hantera motstånd mot förändring

Block 5

Change Management - fortsättning

 • praktisk tillämpning av en organisationsförändringsmodell

Strategisk kompetensförsörjning

Målet är att ge kunskaper om rekrytering och kompetensförsörjning, både operativt och strategiskt.

Kompetensmappning

 • Vad behöver vi nu och i framtiden?
 • Att omsätta kompetenser till nyckelbeteenden och mätbara resultat

Kompetensbaserad rekryteringsstrategi:

 • Att attrahera rätt kompetens
 • Att selektera rätt kompetens
 • Att utveckla och behålla rätt kompetens  

Rekrytering och talangförsörjning i en internationell miljö

Trendspaning och framtiden

Så går vi vidare – summering

 • från teori till praktik – hur får vi resultat av vårt HR-arbete?
 • redovisning av egna case
 • summering av kursen

Din egen handlingsplan och den virtuella coachen Knowly

Du skriver din handlingsplan i din smartphone eller dator och utser en egen coach. När du kommer tillbaka till arbetet påminner och coachar den virtuella coachen dig och hjälper dig att genomföra din handlingsplan.

Fakta

Deltagare

HR-chefer, HR Business Partners, HR-specialister och andra som har några års erfarenhet av praktiskt HR-arbete.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • utforma HR-strategier utifrån företagets strategier och mål
 • utveckla ett proaktivt HR-arbete som ger konkreta resultat och effekter i verksamheten
 • förstärka din roll som HR-chef i organisationen
 • öka medvetenheten om hur värderingar och kompetens påverkar verksamhetens resultat.

Digitalt stöd och den virtuella coachen Knowly

För att förstärka och effektivisera lärprocessen använder vi Learnifier som digitalt stöd under utbildningen. I slutet av utbildningen får du skriva din egen handlingsplan i verktyget Knowly där en virtuell coach påminner och coachar dig för att underlätta implementeringen av din handlingsplan.

Litteratur

I kurspriset ingår boken "Rekrytering och urval - Teori och praktik" av Gunilla Andersson, Nils Hallén och Patrick J. Smith.

Metod

Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar, arbete med verklighetsbaserade case, diskussioner och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Kerstin Wejlid

Kerstin Wejlid är HR-konsult med erfarenhet från både stora och mindre bolag främst inom IT och Finans. Kerstin har arbetat i koncernledningar med strategisk HR, men tycker att det är lite roligare att arbeta med mindre bolag där arbetsuppgifterna varierar mellan högt och lågt. Hon har erfarenhet av egen verksamhet där hon startat och byggt upp företag samt arbetat som konsult med uppdrag av styrelse, VD, ledningsgrupp samt som chef inom olika branscher. HR i framkant är hennes motto.

Josephine Borg

Josephine Borg är jurist och har arbetat som advokat på en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer samt varit delägare på Sveriges främsta nischbyrå i arbetsrätt. Hon har också arbetat som bolagsjurist på det internationella golvföretaget Pergo och chefsjurist på Statoil (numera CircleK). Hon är även diplomerad organisationskonsult och har arbetat som affärsutvecklingschef för Food Folk som driver McDonald’s i Norden.

Åsa Stenborg

Åsa Stenborg är strategisk rådgivare till organisationer som arbetar med omställning mot hållbarhet. Hon är civilekonom och har bland annat varit generalsekreterare för Det naturliga steget. Hon har bred erfarenhet från olika sektorer och har förmåga att kombinera visionärt arbete med konkret uppföljning. Åsa är en van föredragshållare med kapacitet att utmana och engagera. Hon är grundare av CSR-pod där företags hållbarhetsengagemang debatteras och granskas.

Erik Fors-Andrée

Erik Fors Andrée är entreprenör och föreläsare. Han driver bland annat företaget Cruited och har en bakgrund som vd och projektledare inom bland annat juridik, offentlig sektor och redovisning. Under flera år har han jobbat med sociala medier i sitt ledarskap och som plattform för utveckling av organisationen, affären och kundrelationen.

Anna Lundberg

Anna Lundberg har gedigen erfarenhet från HR-arbete i ett flertal olika branscher, främst inom privat näringsliv. Anna har stor vana av att arbeta såväl strategiskt som operativt med HR-arbete i olika roller främst som HR-chef och Senior HR-konsult. Hennes kompetens och erfarenhet finns inom allt från förändringsarbete, organisationsutveckling, ledarskapsutveckling till arbetsrätt, rekrytering och individuell karriärrådgivning. Hon är utbildad Personalvetare från Stockholms Universitet (1994-1997).

Gabrielle Ödhammar

Gabrielle Ödhammar är leg. psykolog med inriktning mot Arbete & Organisation. Hon har flera års erfarenhet av att arbeta som konsult inom rekrytering, urval och kompetensförsörjning mot ett flertal branscher.  Hon har tidigare varit ansvarig för Talent- och Performance management på Business Sweden samt globalt rekryteringsprocess-ansvarig på Nordea. Hon arbetar idag som ansvarig för Employee experience på Group People på Nordea.