Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Arbetsrätt

- aktuell lagstiftning och hur du tillämpar den

 • Lär dig tillämpa regler och avtal inom LAS
 • Så tolkar du kollektivavtalet
 • Agera korrekt vid arbetstvister
Arbetsrätt

Lär dig vad som gäller - det senaste inom arbetsrätten

Omorganisation och förändringar i företaget får alltid arbetsrättsliga konsekvenser i form av förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar. För att det ska bli rätt från början är det viktigt att varje åtgärd är väl underbyggd. Detta kräver goda insikter och kunskaper i gällande arbetsrätt.

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Du lär dig tillämpa regler och avtal samt hur du ska agera korrekt i arbetsrättsliga frågor.

Utbildningen vänder sig till dig som handlägger arbetsrättsliga frågor.

Program

Dag 1

10.00Den aktuella svenska arbetsrätten

 • medbestämmandelagen
 • lag om facklig förtroendeman
 • föreningsrätten
 • förhandlingsrätten
 • informationsskyldighet
 • facklig vetorätt
 • skadestånd enligt MBL

12.30Lunch

13.30Lagen om anställningsskydd

 • anställningsformer
 • anställningsavtalet
 • informationsskyldigheten
 • övergång av verksamhet
 • omplaceringar

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Anställningsavtalets upphörande

 • lag om anställningsfrämjande åtgärder
 • uppsägning och avskedande
 • formella regler i LAS
 • processuella regler i LAS

11.30Lunch

12.30Lagar

 • Diskrimineringslagen
 • Arbetsmiljölagstiftningen
 • Arbetstidslagstiftningen
 • Semesterlagen
 • Lag om arbetsgivares kvittningsrätt

Ett praktiskt arbetsrättsligt problem – grupparbete

16.00Sammanfattning och kursavslutning

Fakta

Deltagare

HR-chefer, HR-assistenter, chefer med personalansvar och andra som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • tillämpa regler och avtal vid anställning och uppsägning
 • agera korrekt i arbetsrättsliga frågor
 • känna till vad MBL, LAS och kollektivavtal kräver angående parternas rättigheter och skyldigheter
 • vara orienterad om arbetsrättens inriktning, innehåll och betydelse.

Metod

Kursen kombinerar teori med praktiska övningar och diskussioner.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM