Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

HR Controller

– lär dig använda HR-analytics i praktiken

 • De viktiga nyckeltalen/KPI:erna för dig som jobbar med HR
 • Lär dig samla, analysera och presentera data
 • Så kopplar du siffrorna till HR-processen och skapar bättre lönsamhet
HR Controller

Samla in, analysera och dra nytta av data och nyckeltal i HR-arbetet

Nyckeltalen i fokus

Som HR-controller är du en viktig del i organisationens utvecklingsarbete. Du tar fram, analyserar och presenterar data och nyckeltal som blir viktiga beslutsunderlag. Ofta är du med och samordnar vidareutveckling och effektivisering av strategier och arbetssätt inom HR.

HR-analytics är egentligen ingenting nytt. På HR-avdelningarna har man länge talat om personalekonomi och använt nyckeltal för att mäta effektivitet och förbättra resultat. Det nya är att man med hjälp av digitalisering och AI nu har tillgång till så mycket mer data än förut och på ett både lättare och säkrare sätt kan analysera och dra nytta av dem genom hela HR-processen, från rekrytering och utveckling till uppsägning och avveckling. HR-analytics har därför blivit en viktig kompetens på både företag och inom offentlig sektor och rollen som HR-controller blir allt vanligare.

Praktiska kunskaper och arbete med ett eget case ger direkt nytta

På utbildningen HR Controller lär du dig det du behöver för att kunna arbeta med HR-controlling. Från att samla data och mäta nyckeltal till att analysera och presentera dem och koppla dem till HR-processens alla delar. Du får arbeta med ett eget case, under kursledarnas handledning, vilket gör att du kan ha direkt praktisk nytta av de nya kunskaperna när du kommer tillbaka till jobbet.

Välkommen till en utbildning som ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk träning!

Program

Block 1

Statistik, data och KPI:er

 • statistik för HR och personalekonomiska analyser
 • datadrivet HR-arbete och KPI:er inom HR
 • personalekonomiska rapporter som t.ex. hållbarhetsrapporter enligt lagkrav
 • systemstöd i controller-arbetet (t.ex. Excel, Tableau, SPSS) och hur används de på bästa sätt?

Analys av HR-data

 • korrelations- och regressionsanalys
 • prediktiva analyser
 • GDPR och HR-data

Introduktion till hemarbete

Hemarbete till block 2: Analysera den egna organisationens arbete med nyckeltal inom HR

Block 2

Uppföljning av hemuppgiften

 • uppföljning av hemuppgiften och framtagande av underlag för vidare processer under utbildningsdagarna
 • nyckeltalskommunikation

Verksamhetsnära arbete i rollen som HR-controller

 • vad krävs av mig som HR-controller i spåren av digitalisering och automatisering?
 • ekonomisk argumentation som t.ex. återbetalningstid och effektivitetsvinster
 • att koppla personalekonomisk argumentation till verksamhetens visioner och målsättningar
 • ARUBA – attrahera, rekrytera, utveckla, behålla/belöna och avveckla

Block 3

Koppla KPI:er, index, schabloner och personalekonomi till HR-processerna

 • attrahera – vara en attraktiv arbetsgivare
 • rekrytera – rekrytering och bemanning
 • utveckla – introduktion till livslångt lärande
 • behålla/belöna – motivation, engagemang och kompetensutveckling
 • avveckla – avgångar, personalomsättning, uppsägningar och pensionsavgångar

Summering och avslutning

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på HR-avdelningen och vill fördjupa dina kunskaper om HR-analytics, om hur du kan använda data och nyckeltal genom hela HR-processen. Du kan vara till exempel HR-chef, HR-generalist eller HR Business Partner. Men utbildningen passar även dig som är t.ex. controller eller har annan ekonomifunktion.

Mål

Målen är att ge dig kunskaper som gör att du kan samla in, analysera, presentera och praktiskt använda data och nyckeltal och koppla dem till HR-processens alla delar.

Metod

Utbildningen kombinerar teori med många praktiska övningar, diskussion och reflektion. Du får arbeta med ett eget case under utbildningens gång.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Anders Johrén

Anders Johrén är civilekonom och nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet. Anders arbetar med utbildningar, utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska argument kring personalfrågor. Han har skrivit flera böcker och är medförfattare till bl. a ”Boken om personalekonomi”, ”Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal” och ”Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi”.

Cecilia Jonsson

Cecilia Jonsson är naturvetaren som blev beteendevetare och socionom. Hon har arbetat med frågor kring HR, förändringsledning, projektledning och kompetensförsörjning på bland annat Chalmers tekniska högskola, i rymd-, försvars- och flygindustrin.  

Cecilia har drygt 20 års erfarenhet av arbete med alla HR-processer och håller sig à jour med aktuell forskning kring personalekonomiska argument inom rekrytering, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, livslångt lärande och kommunikation.

Cecilia Jonsson arbetar idag med att utbilda i personalekonomi och HR analytics och hur man kan använda det på ett sätt som gynnar verksamheten. Cecilia är också rådgivare till företagsledare, chefer och specialister i kommunikation, EQ och ledarskap.