Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Cecilia Johnsson är naturvetaren som blev beteendevetare och socionom. Idag arbetar hon framförallt med HR-frågor med personalekonomi som specialitet. Cecilia började tidigt arbeta med det som då kallades personalekonomi (idag HR analytics) och ledde bland annat ett jämställdhetsprogram på SAAB redan 2008 då man mätte och gjorde en analys av kvinnorepresentationen på olika nivåer i organisationen och såg ett tydligt ”glastak”. Man tittade också på relationen antal kvinnor och lönsamhet i ett initiativ tillsammans med Veckans Affärer där bland annat Eniro och Connecta deltog i att mäta och följa upp jämställdhet i siffror.

Cecilia är en av kursledarna på utbildningen HR Controller med premiär i höst. Vi har frågat Cecilia om rollen som HR Controller och vad man ska göra för att lyckas.   

Cecilia_Jonsson

Vad gör en HR Controller?

- Rollen, eller snarare funktionen, som HR-controller, kan antingen vara en enskild yrkesroll eller en del av HR-rollen. Det man gör som HR-controller är att driva arbetet med att mäta och analysera nyckeltal kopplade till personal och humankapitalet. Det viktigaste är att ta fram siffror för att verkligen stödja verksamheten, på det sättet blir man en värdefull tillgång för organisationen.

Vilken nytta kan ha av att arbeta med HR analytics och nyckeltal?

- Med hjälp av nyckeltalen kan du se viktiga samband och vad saker faktiskt kostar. Det är lätt att fokusera på kostnader och på att spara pengar, men det är minst lika viktigt att se på effektivitetsvinster av sådant som t.ex. kompetens, ledarskap och engagemang. En HR-controllers roll kan också vara att påvisa ”interna intäkter” och argumentera för det.

- HR gör ofta en förkalkyl för en insats, men man måste också göra en efterkalkyl, ”hur blev det?”, för att se vilken nytta insatsen gav.

Vad är viktigt för att bli framgångsrik si rollen som HR-controller?

-  Jag brukar säga: ”know your numbers”. Det vill säga att du måste veta vilka nyckeltal som är viktiga i just din verksamhet och att sedan mäta, följa upp och analysera de siffrorna.

-  Det är också viktigt att vara systematisk och hålla fast vid sättet man mäter på. Om man ändrar det, kanske för att man vill följa trender, så kan man inte jämföra mellan åren och se utfallet långsiktigt. Vill man börja mäta på ett nytt sätt, rekommenderar jag att behålla det gamla och göra något nytt parallellt.

Vad lär man sig på utbildningen HR Controller?

- Man lär sig att göra grundläggande beräkningar och att därefter koppla nyckeltalen till HR-processen. Anders Johrén, från Nyckeltalsinstitutet, är specialist på att mäta, räkna och analysera och jag är den som kopplar det till HR-processerna. Jag ser mycket fram emot att dra igång den här utbildningen i höst.